Spelar läraren någon roll?

"Spelar läraren någon roll" - Instrumentallärares berättelser om sin musikundervisning är en kandidatuppsats av Jenny Mossberg från Lunds Universitet/Musikhögskolan i Malmö från 2008.

Denna uppsats fokuserar på hur instrumentallärare beskriver sin betydelse för- och relation till eleverna och om relationen mellan lärare och elev någon betydelse för elevers resultat i det musikaliska lärandet? Hur viktig är läraren? Vilken sorts beteende i sin undervisning berättar lärarna om? Den teoretiska bakgrunden är psykologi- och pedagogisk litteratur och min metod i undersökningen är kvalitativ med fokusering på intervjuer.

 

Resultaten visar att relationen mellan lärare och elev är mycket viktig och verkar ha särskild effekt på elevernas musikundervisning. För att bekräfta relationen bör läraren få eleven att känna sig trygg, ha en positiv attityd och vidga kontakten till eleven. Men det är viktigt att komma ihåg att hur relationen ska se ut bör anpassas efter elevens behov och önskningar eftersom det annars finns risk att hon eller han inte trivs. Ifall eleven inte trivs finns det risk för att det påverkar hans/hennes motivation negativt som i sin tur påverkar det musikaliska utvecklandet. Lärarnas egna erfarenheter av att vara elev tycks ha påverkat deras synsätt och metod att undervisa.

Etiketter: instrumental