BLi Medlem

Stöd föreningens arbete och Bli medlem,

Årsmedlemskap 2024

  • Yrkesarbetande och organisationer: 100 kr
  • Pensionärer: 50 kr
  • Som student får du gratis medlemskap under hela din studietid
     

Skriv ditt namn, din e-postadress och adress i formuläret till höger, tack!
Om du är studerande ange vilket universitet!

BETALA i första hand med Swish till:
123 121 95 83


Du kan också betala till Bankgiro: 5337-0706


 

Medlemsservice

Använd formuläret nedan för att:
- meddela din adress till vårt medlemsregister.
- ändra din adress om du flyttat.
- ta kontakt med oss.

MR - Musiklärarnas Riksförening

Bästa musiklärarkollega!
Var med i Musiklärarnas Riksförening!
Musiklärarnas Riksförening tror på musikens betydelse och kraft i skola och samhälle.Som medlem bidrar du till musikämnets framtid och stöder MR:s fortsatta arbete.  Som förening har vi tillsammans större möjlighet att påverka och bilda opinion än du själv som ”ensam musiklärare”. 
MR: 
• påverkar beslutsfattare och politiker genom intervjuer, upprop, skrivelser och debattartiklar i dagstidningar, tidskrifter, radio och övrig media 
• ger musiklärare påtryckningsmedel och stöd gentemot sina skolledare avseende arbetsförhållanden såsom gruppstorlek, arbetsmiljö, basutrustning i musiksal m.m.
• publicerar tidningen Musikläraren digitalt
• informerar om aktuell kompetensutveckling, forskning, musikpedagogiska frågor m.m.
• samarbetar med andra organisationer och musikutbildningar

Genom att vara med i MR får du alltså hjälp och stöd i ditt arbete som musiklärare och argument för ämnets plats i skolan.