Forskning/Pedagogik

MR samlar här information om forskning, musikpedagogik samt material från myndigheter som t ex Skolverket.  Det kan vara avhandlingar, examensarbeten,  rapporter eller artiklar som vi tror att du som musiklärare kan ha nytta av att läsa och känna till. På denna sida finns också länkar samt material i ett pdf-arkiv längst ned.
 

2024-04-02
I otakt med tiden

Samhället förändras snabbt men utbildningen hänger inte med. Detta är en verklighetsbeskrivning som har funnits inom musiklärarutbildningen i årtionden. När högskolorna strävar efter modernisering, slits lärare och studenter mellan nyttotänk, bildningsideal och krav på vetenskaplighet. Det visar ny forskning från Högskolan för scen och musik.
Avhandling av Lena Ostendorf

Läs mer här

Läs avhandlingen här

Läs hela inlägget »
2023-11-26
Musik för Kropp och själ
2021-04-02
Komponera mera
2021-03-02
Sånghälsa i skolan
2020-01-14
Brain and culture