Läromedel i musik

Ett examensarbete från musikhögskolan i Piteå diskuterar och undersöker tillgängligheten på
läromedel i ämnet musik och främst då inom modern pop- och rockhistoria.
Studenterna har intervjuat fem musiklärare och två rektorer. De ställde frågor till musiklärarna rörande behovet av läromedel inom musik och pop- och rockhistoria, deras syn på läromedel i musik och i pop- och rockhistoria och vad lärarna använder sig av för läromedel.

Anledningen till valet av ämnet grundar sig på att studenterna själva tycker att det råder en stor brist på
läromedel i ämnet musik och att de ville se om så var fallet rent generellt.

 

Resultatet de kom fram till visar att det finns stor brist på läromedel i ämnet musik och speciellt i modern pop- och rockhistoria. Några av anledningar är, enligt studien, otydligt utformade mål i
styrmedlen, en låg status på ämnet musik och att det verkade vara en tradition att musiklärare gör sitt eget material i ämnet

Etiketter: klassrum läromedel