Centralt innehåll åk 1-3

Musicerande och musikskapande

• Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel

• Imitation och improvisationer med rörelser, rytmer och toner

• Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild

• Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

 

Musikens verktyg

• Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

• Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

• Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

• Musiksymboler, bilder och tecken.

 

Musikens sammanhang och funktioner

• Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

• Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent-och slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut.

• Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.