Musikens verktyg

I årskurs 1–3

• Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.

• Slagverk, stränginstrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.

• Rytm, klang, dynamik och tonhöjd som byggstenar för att musicera och komponera musik.

• Musiksymboler, bilder och tecken.

 

I årskurs 4–6

• Röst-och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.

• Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.

• Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.

• Ackord-och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi-och rytmspel eller för ackompanjemang.

• Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

• Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

• Digitala verktyg för ljud-och musikskapande.

 

I årskurs 7–9

• Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.

• Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.

• Ackord-och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton-och taktarter.

• Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

• Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.