Musikens sammanhang och funktion

I årskurs 1–3

• Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

• Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent-och slagverksinstrument. Hur instrumenten låter och ser ut.

• Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

 

I årskurs 4–6

• Ljudets och musikens fysiska, tanke-och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.

• Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

• Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

• Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent-och slagverksinstrument.

• Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.

 

I årskurs 7-9

• Ljudets och musikens fysiska, tanke-och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.

• Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.

• Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.

• Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.