Centralt innehåll åk 4-6

Musicerande och musikskapande

• Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.

• Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.

• Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.

• Musikskapande med utgångspunkt i musikaliska mönster och former, till exempel ackordföljder och basgångar.

• Musikframföranden.

 

Musikens verktyg

• Röst-och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.

• Hälsosamma ljudnivåer och olika typer av musikhörselskydd.

• Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.

• Ackord-och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi-och rytmspel eller för ackompanjemang.

• Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.

• Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.

• Digitala verktyg för ljud-och musikskapande.

 

Musikens sammanhang och funktioner

• Ljudets och musikens fysiska, tanke-och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.

• Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.

• Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

• Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent-och slagverksinstrument.

• Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag