Centralt innehåll åk 7-9

Musicerande och musikskapande

• Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck.

• Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.

• Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.

• Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.

• Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.

 

Musikens verktyg

• Röstvård, hörselvård och orsaker till att musiklyssnande och musicerande kan bidra till hörselskador samt hur hörselskador kan förebyggas.

• Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.

• Ackord-och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton-och taktarter.

• Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.

• Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

 

Musikens sammanhang och funktioner

• Ljudets och musikens fysiska, tanke-och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.

• Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.

• Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband.

• Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika epoker. Framväxten av olika genrer samt betydelsefulla tonsättare, låtskrivare och musikaliska verk.