Kurskod: MUSENS01

Kursen ensemble 1 omfattar punkterna 1—2, 4—5, 7 och 9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1—2 och 7. Kursen behandlar grundläggande färdigheter i ämnet.

 

Centralt innehåll

 • Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
 • Grundläggande ensemblemusicerande och repertoarkännedom.
 • Musicerande i gehörsbaserad och noterad musik.
 • Konstnärlighet och genrer i olika tider och kulturer. Stildrag och kännetecken.
 • Samarbetsförmåga och metoder för instudering, enskilt och i grupp, repetitionsmetodik.
 • Instrument och deras karaktär och grundläggande egenskaper.
 • Grundläggande musikalisk gestaltning och kommunikation vid framträdande inför publik och i samarbete med andra.
 • Grundläggande arbetsmiljöaspekter på musicerande – hörselvård, ergonomi och elsäkerhet.

 

Kunskapskrav

Betyget A

 • Eleven musicerar med säkerhet efter enkla notbilder och på gehör. I sitt musicerande uppvisar eleven ett gott konstnärligt uttryck och följer med säkerhet genrespecifika krav.
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för flera exempel på repertoar i olika stilar för ensemblen.
 • Eleven tar ansvar för instudering av stämmaterial inför repetition, och det musikaliska resultatet är tillfredsställande. Dessutom ger eleven välgrundade och nyanserade förslag på hur arbetet kan förbättras och upptäcker, analyserar och föreslår lösningar på olika instuderingsproblem.
 • Eleven redogör för karaktär och flera grundläggande egenskaper hos instrumentgruppen och övriga instrument i ensemblen.
 • Eleven samarbetar med säkerhet samt tar ansvar vid gruppens musikframförande och i kommunikation med publik.
 • Eleven värderar med nyanserade omdömen innehållet i och dispositionen av musikframförandet och kommunikationen med publiken samt ger förslag på hur detta kan förbättras.
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för förutsättningar för god arbetsmiljö avseende hörselvård, ergonomi och elsäkerhet, och tar hänsyn till detta i musicerandet.

 

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

 

Betyget C

 • Eleven musicerar med viss säkerhet efter enkla notbilder och på gehör. I sitt musicerande uppvisar eleven ett konstnärligt uttryck och följer med viss säkerhet genrespecifika krav.
 • Eleven redogör utförligt för några exempel på repertoar i olika stilar för ensemblen.
 • Eleven tar ansvar för instudering av stämmaterial inför repetition, och det musikaliska resultatet är tillfredsställande. Dessutom ger eleven välgrundade förslag på hur arbetet kan förbättras.
 • Eleven redogör för några grundläggande egenskap hos sin instrumentgrupp.
 • Eleven samarbetar med viss säkerhet samt tar ansvar vid gruppens musikframförande och i kommunikation med publik.
 • Eleven värderar med nyanserade omdömen innehållet i och dispositionen av musikframförandet och kommunikationen med publiken.
 • Eleven redogör utförligt för förutsättningar för god arbetsmiljö avseende hörselvård, ergonomi och elsäkerhet, och tar hänsyn till detta i musicerandet.

 

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

Betyget E

 • Eleven musicerar med viss säkerhet efter enkla notbilder och på gehör. I sitt musicerande uppvisar eleven ett visst konstnärligt uttryck och följer med viss säkerhet genrespecifika krav.
 • Eleven redogör översiktligt för något exempel på repertoar i olika stilar för ensemblen.
 • Eleven tar ansvar för instudering av stämmaterial inför repetition, och det musikaliska resultatet är tillfredsställande.
 • Eleven redogör för någon grundläggande egenskap hos sitt instrument.
 • Eleven samarbetar med viss säkerhet samt tar ansvar vid gruppens musikframförande och i kommunikation med publik.
 • Eleven värderar med enkla omdömen innehållet i och dispositionen av musikframförandet och kommunikationen med publiken.
 • Eleven redogör översiktligt för förutsättningar för god arbetsmiljö avseende hörselvård, ergonomi och elsäkerhet, och tar hänsyn till detta i musicerandet