Kurskod: MUSMUS0

Kursen musik omfattar punkterna 1—9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på 1—2 och röstvård. Kursen behandlar grundläggande färdigheter i ämnet.

 

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Musicerande i gehörsbaserad och noterad musik med röst eller instrument.
 • Musikalisk kommunikation med röst och rörelse i musik och danser från olika tider eller kulturer. Stildrag och kännetecken.
 • Sånger, alternativt låtar och danser, från olika tider eller kulturer.Instudering i grupp.
 • Instrument och deras grundläggande egenskaper, kvaliteter och inbördes relationer.
 • Grundläggande röstvård och metoder för det.
 • Grundläggande musikskapande och bearbetning av musikaliskt material, till exempel att göra en andrastämma, välja instrumentering, kompstil, musikalisk form och disposition.
 • Grundläggande musikalisk gestaltning och kommunikation vid framträdande inför publik och i samarbete med andra.
 • Programvaror för musikbearbetning och grundläggande hantering av musikteknisk utrustning och digital bearbetning av musikaliskt material.
 • Grundläggande arbetsmiljö vid musikutövning, till exempel elsäkerhet, ergonomi och hörselvård.

 

Kunskapskrav

Betyget A

 • Eleven musicerar efter enkel ackordanalys och på gehör. I sitt musicerande följer eleven med säkerhet genrespecifika krav och uppvisar ett gott konstnärligt uttryck. Det musikaliska resultatet av elevens bidrag till den musikaliska gestaltningen är gott.
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för grundläggande instrumental och vokal repertoar
  i olika stilar.
 • Eleven tar ansvar för instuderingen av enkla sånger, alternativt låtar och danser, både i grupp och självständigt och kan framföra dem inom gruppen. Dessutom ger eleven välgrundade och nyanserade förslag på hur arbetet kan förbättras.
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för de vanligaste musikinstrumenten och för grundläggande röstvård.
 • Tillsammans med andra kan eleven med tillfredsställande resultat anpassa en sång, alternativt en låt, till den egna gruppens särdrag.
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för programvara för musikbearbetning och kan efter samråd med handledare koppla upp en ljudanläggning.
 • Eleven redogör utförligt för några arbetsmiljöfrågor som rör musicerande.
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

 

Betyget C

 • Eleven musicerar efter enkel ackordanalys och på gehör. I sitt musicerande följer eleven med viss säkerhet genrespecifika krav och uppvisar ett konstnärligt uttryck. Det musikaliska resultatet av elevens bidrag till den musikaliska gestaltningen är tillfredsställande.
 • Eleven redogör utförligt för grundläggande instrumental och vokal repertoar i olika stilar.
 • Eleven tar ansvar för instuderingen av enkla sånger, alternativt låtar och danser, både i grupp och självständigt och kan framföra dem inom gruppen. Dessutom ger eleven välgrundade förslag på hur arbetet kan förbättras.
 • Eleven redogör utförligt för de vanligaste musikinstrumenten och för grundläggande röstvård.
 • Tillsammans med andra kan eleven med tillfredsställande resultat anpassa en sång, alternativt en låt, till den egna gruppens särdrag.
 • Eleven redogör utförligt för programvara för musikbearbetning och kan efter samråd med handledare koppla upp en ljudanläggning.
 • Eleven redogör utförligt för några arbetsmiljöfrågor som rör musicerande.
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

 

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

Betyget E

 • Eleven musicerar efter enkel ackordanalys och på gehör. I sitt musicerande följer eleven med viss säkerhet genrespecifika krav och uppvisar ett visst konstnärligt uttryck. Det musikaliska resultatet av elevens bidrag till den musikaliska gestaltningen är tillfredsställande.
 • Eleven redogör översiktligt för grundläggande instrumental och vokal repertoar i olika stilar.
 • Eleven tar ansvar för instuderingen av enkla sånger, alternativt låtar och danser, i grupp och kan framföra dem inom gruppen. Dessutom ger eleven enkla förslag på hur arbetet kan förbättras.
 • Eleven redogör översiktligt för de vanligaste musikinstrumenten och för grundläggande röstvård.
 • Tillsammans med andra kan eleven med tillfredsställande resultat anpassa en sång, alternativt en låt, till den egna gruppens särdrag.
 • Eleven redogör översiktligt för programvara för musikbearbetning och kan i samråd med handledare koppla upp en ljudanläggning.
 • Eleven redogör översiktligt för några arbetsmiljöfrågor som rör musicerande.
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.