Gehörs- och musiklära 1

Kurskod: MUIGEH01

Kursen gehörs- och musiklära 1 omfattar punkterna 1—5 och 9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1—3. I kursen behandlas grundläggande färdigheter i ämnet.

 

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Musiklära med föredragsbeteckningar, skalor, intervall, notation, notationspraxis, ackord och harmonisering.
 • Grundläggande musikteoretiska begrepp i en eller flera genrer samt jämförelse av de olika genrernas musikteoretiska begrepp.
 • Gehörsträning av puls, rytm, melodi, harmoni och form.
 • Grundläggande satslära och harmonisk analys.
 • Notering av klingande musik.
 • A prima vista-träning.
 • Aktivt lyssnande och diskussion om musikframförande.

 

Kunskapskrav

Betyget A

 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för musiklära. Dessutom identifierar eleven med säkerhet och redogör utförligt och nyanserat för några enkla musikaliska former. I redogörelsen gör eleven en välgrundad och nyanserad jämförelse av de musikaliska formerna samt använder med säkerhet musikteoretiska begrepp.
 • Eleven utför med säkerhet gehörsövningar, noterar klingande musikexempel med vedertagen notationspraxis och gör komplexa musikaliska analysuppgifter i olika genrer och med lämplig analysmodell.
 • Eleven skriver och läser med säkerhet noter i två klaver samt musicerar efter noter i minst två klaver.
 • Eleven sjunger efter notbilder och på gehör med god kvalitet när det gäller rytm, melodi, harmonik och form. I sitt musicerande kopplar eleven ihop gehör och musikteori.
 • Eleven värderar med nyanserade omdömen sitt musicerande med hjälp av musikteoretiska begrepp samt ger förslag på hur musicerandet kan förbättras.

 

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

 

Betyget C

 • Eleven redogör utförligt för musiklära. Dessutom identifierar eleven med viss säkerhet och redogör utförligt för några enkla musikaliska former. I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet musikteoretiska begrepp.
 • Eleven utför med viss säkerhet gehörsövningar, noterar klingande musikexempel och gör musikaliska analysuppgifter i olika genrer.
 • Eleven skriver och läser med viss säkerhet noter i två klaver samt musicerar efter noter i en klav.
 • Eleven sjunger efter enkla notbilder och på gehör med tillfredsställande kvalitet när det gäller rytm, melodi, harmonik och form. I sitt musicerande kopplar eleven ihop gehör och musikteori.
 • Eleven värderar med nyanserade omdömen sitt musicerande med hjälp av musikteoretiska begrepp.

 

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

Betyget E

 • Eleven redogör översiktligt för musiklära. Dessutom identifierar eleven med viss säkerhet och redogör översiktligt för några enkla musikaliska former. I redogörelserna använder eleven med viss säkerhet vanliga musikteoretiska begrepp.
 • Eleven utför med viss säkerhet enkla gehörsövningar, noterar enkla klingande musikexempel och gör enkla musikaliska analysuppgifter i olika genrer.
 • Eleven skriver och läser med viss säkerhet noter i två klaver.
 • Eleven sjunger med stöd efter enkla notbilder och på gehör.
 • Eleven värderar med enkla omdömen sitt musicerande med hjälp av musikteoretiska begrepp.