Instrument eller sång 1

Kurskod: MUSINS01S

Kursen instrument eller sång 1 omfattar punkterna 1—2, 4—5 och 9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 4—5 samt musicerande inför publik. I kursen behandlas grundläggande färdigheter inom valt instrument eller i sång.

 

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Grundläggande instrumental spelteknik, alternativt sångteknik.
 • Spel eller sång efter noter och på gehör.
 • Grundläggande musikalisk tolkning, stil och form.
 • Grundläggande repertoar för det egna instrumentet.
 • Musikaliska instuderingsmetoder och övningsmetoder.
 • Instruments konstruktion, grundläggande egenskaper och instrumentvård, alternativt grundläggande röstfysiologi och röstvård och metoder för detta.
 • Grundläggande principer för att möta publik, till exempel presentation av program och medverkande, scennärvaro.
 • Arbetsmiljö vid musikutövning, till exempel ergonomi, hörselvård och elsäkerhet vid instrumentalspel eller sång.

 

Kunskapskrav

Betyget A

 • Eleven spelar eller sjunger, avkodar a prima vista och realiserar en enkel notbild på sitt instrument eller med rösten med säkerhet.
 • Eleven uppfattar med säkerhet en enkel musikalisk figur via gehöret och återger den på sitt instrument eller med rösten med gott resultat.
 • Eleven diskuterar och redogör utförligt för varierade stildrag i flera musikstilar och hur de kan påverka interpretationen, med välgrundade och nyanserade resonemang.
 • Eleven spelar eller sjunger några enkla musikstycken med ett personligt uttryck.
 • Eleven tar, med tillfredsställande musikaliskt resultat, ansvar för instudering av musik, prövar flera strategier för musikalisk instudering, utarbetar egna strategier, upptäcker och analyserar speltekniska områden i sitt eget övande som behöver särskild uppmärksamhet och arbetar såväl efter lärarens instruktioner i sitt eget övande som med egna övningar.
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för delar av instrumentets konstruktion och funktion, alternativt för röstfysiologi och röstvård.
 • Eleven medverkar med tillfredsställande resultat vid framförande av hela musikstycken i öppna, offentliga sammanhang.
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för förutsättningar för god arbetsmiljö avseende rörelseapparat och hörsel.
 • Eleven förebygger belastningsskador genom övningar och musicerar på ett sätt som motverkar belastningsskador.

 

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

 

Betyget C

 • Eleven spelar eller sjunger, avkodar och realiserar en enkel notbild på sitt instrument eller med rösten med viss säkerhet.
 • Eleven uppfattar med viss säkerhet en enkel musikalisk figur via gehöret och återger den på sitt instrument eller med rösten med tillfredsställande resultat.
 • Eleven diskuterar och redogör utförligt för grundläggande stildrag i några musikstilar och hur de kan påverka interpretationen, med välgrundade resonemang.
 • Eleven spelar eller sjunger några enkla musikstycken med ett visst personligt uttryck.
 • Eleven tar, med tillfredsställande musikaliskt resultat, ansvar för instudering av musik, prövar några strategier för musikalisk instudering, upptäcker speltekniska områden i sitt eget övande som behöver särskild uppmärksamhet och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget övande.
 • Eleven redogör utförligt för delar av instrumentets konstruktion och funktion, alternativt för röstfysiologi och röstvård.
 • Eleven medverkar med tillfredsställande resultat vid framförande av hela musikstycken i slutna sammanhang inför undervisande lärare och andra elever.
 • Eleven redogör utförligt för förutsättningar för god arbetsmiljö avseende rörelseapparat och hörsel. Eleven förebygger belastningsskador genom övningar och musicerar på ett sätt som motverkar belastningsskador.

 

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

Betyget E

 • Eleven spelar eller sjunger, avkodar och realiserar en enkel notbild på sitt instrument eller med rösten med viss säkerhet.
 • Eleven uppfattar med viss säkerhet en enkel musikalisk figur via gehöret och återger den på sitt instrument eller med rösten med tillfredsställande resultat.
 • Eleven diskuterar och redogör översiktligt för grundläggande stildrag i någon musikstil, med enkla resonemang.
 • Eleven spelar eller sjunger några enkla musikstycken med ett visst personligt uttryck.
 • Eleven tar, med tillfredsställande musikaliskt resultat, ansvar för instudering av musik, prövar någon strategi för musikalisk instudering och arbetar efter lärarens instruktioner i sitt eget övande.
 • Eleven redogör översiktligt för grundläggande delar av instrumentets konstruktion, funktion och vård, alternativt för grundläggande röstfysiologi och röstvård.
 • Eleven medverkar med tillfredsställande resultat vid framförande av hela musikstycken i slutna sammanhang inför undervisande lärare.
 • Eleven redogör översiktligt för förutsättningar för god arbetsmiljö avseende rörelseapparat och hörsel.
 • Eleven förebygger belastningsskador genom övningar och musicerar på ett sätt som motverkar belastningsskador.