Körsång 1

Kurskod: MUSKÖS01

Kursen körsång 1 omfattar punkterna 1—2, 4—5 och 7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1 och 7. I kursen behandlas grundläggande färdigheter i ämnet.

 

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Körmusicerande i flerstämmig körmusik på en grundläggande nivå från olika repertoarområden.

Musicerande i gehörsbaserad och noterad musik.

Genrer i olika tider och kulturer. Stildrag och kännetecken.

Samarbetsförmåga och metoder för instudering, enskilt och i grupp.

Grundläggande röstvård och metoder för det.

Grundläggande musikalisk gestaltning och kommunikation vid framträdande inför publik och i samarbete med andra.

 

Kunskapskrav

Betyget A

 • Eleven musicerar med säkerhet i kör, efter komplexa notbilder samt i styrd och fri gehörsbaserad musik. I sitt musicerande uppvisar eleven ett gott konstnärligt uttryck och följer med säkerhet genrespecifika krav.
 • Eleven tar ansvar för instudering av stämmaterial inför repetition, och det musikaliska resultatet är tillfredsställande. Dessutom ger eleven välgrundade förslag på hur arbetet kan förbättras och upptäcker, analyserar och föreslår lösningar på olika instuderingsproblem.
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för några metoder för röstvård.
 • Eleven samarbetar med säkerhet samt tar ansvar vid gruppens musikframförande och i kommunikation med publik samt ger förslag på hur detta kan förbättras.
 • Eleven värderar med nyanserade omdömen innehållet i och dispositionen av musikframförandet och kommunikationen med publiken samt ger förslag på hur detta kan förbättras.

 

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

 

Betyget C

 • Eleven musicerar med säkerhet i kör, efter notbilder samt i styrd gehörsbaserad musik. I sitt musicerande uppvisar eleven ett konstnärligt uttryck och följer med viss säkerhet genrespecifika krav.
 • Eleven tar ansvar för instudering av stämmaterial inför repetition, och det musikaliska resultatet är tillfredsställande. Dessutom ger eleven välgrundade förslag på hur arbetet kan förbättras.
 • Eleven redogör utförligt för några grundläggande metoder för röstvård.
 • Eleven samarbetar med säkerhet samt tar ansvar vid gruppens musikframförande och i kommunikation med publik.
 • Eleven värderar med nyanserade omdömen innehållet i och dispositionen av musikframförandet och kommunikationen med publiken.

 

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

 

Betyget E

 • Eleven musicerar med viss säkerhet i kör, efter enkla och kända notbilder samt i enkel och styrd gehörsbaserad musik. I sitt musicerande uppvisar eleven ett visst konstnärligt uttryck och följer med viss säkerhet genrespecifika krav.
 • Eleven tar ansvar för instudering av stämmaterial inför repetition, och det musikaliska resultatet är tillfredsställande.
 • Eleven redogör översiktligt för något grundläggande inslag i röstvård.
 • Eleven samarbetar med viss säkerhet samt tar ansvar vid gruppens musikframförande och i kommunikation med publik.
 • Eleven värderar med enkla omdömen innehållet i och dispositionen av musikframförandet och kommunikationen med publiken.