Musik, immunförsvar och stress

En viktig anledning till att musik har en rad goda effekter på hälsan tycks vara att musik dämpar stress och därigenom direkt påverkar hur kraftigt vårt immunsystem arbetar, både i försvaret mot infektioner och i processer där inflammationer bidrar till sjukdomar som åderförkalkning, depression och reumatiska sjukdomar. Både vi och andra högre djur har ett stressystem, som är till för att snabbt hjälpa kroppen ställa om alla system för att slåss eller fly om det dyker upp en oväntad fara, som en skogs- brand eller ett rovdjur. Hjärtat börjar slå snabbare, man andas fortare, adrenalin och noradrenalin ökar blodtillförsel till hjärta och andra muskler, och stryper den till hjärna och andra inre organ, vars arbete tillfälligt kan sättas på vänt. Stresshormoner kortisol signalerar till bland annat immunförsvaret, att det för tillfället inte ska lägga en massa kraft på att bekämpa infektioner. Det kan också vänta.


Stress är alltså mycket ändamålsenligt för att hjälpa oss hantera snabbt uppdykande, kortvariga fysiska hot. Tyvärr slås våra stressreaktioner också på av sociala och psykiska hot, som kan stanna kvar länge. En omöjlig arbetssituation är mobbning, risk för uppsägning etc. När dessa reaktioner är på hela tiden slits kroppen. Signalerna till immunförsvaret kommer, istället för att hålla det nertryckt, underlätta för inflammationer att dyka upp på ställen och i sammanhang där de inte alls annars skulle visa sig, något som kan bidra till många olika sjukdomar.

Forskare från London har systematiskt undersökt och jämfört ett stort antal vetenskapliga rapporter kring musikens betydelse för stress och immunförsvar:

Att lyssna på och delta i musik har en lugnande effekt: I 22 av 25 studier, som handlar om psykologiska tester av stress och oro där försökspersoner lyssnat på eller deltagit i musik, såg man en signifikant lugnande och avstressande effekt av musik. I 16 av 20 studier såg man vidare att musik sänkte blodtrycket, hjärtats hastighet och andningshastigheten.

Två studier visade också att hudens elektriska ledningsförmåga (konduktans) sjönk, ett klassiskt tecken på ökat lugn. Dessa effekter var starkare med lugn musik än med snabb. I en studie hade exempelvis Mozarts musik starkare lugnande effekt än traditionella avslappningsövningar. I en annan hade lugn musik bättre effekt än valium (diazepram).

Musik dämpar kroppens stressrespons: De flesta studier som undersökt detta visade att musik, särskilt lugn musik, tydligt sänker halten av stresshormonet kortisol. Tolv olika studier visade detta, endast i två av studierna såg man motsatsen. Möjligen kan musik även minska frisläppandet av adrenalin och noradrenalin.
(Det såg man i fyra av tolv studier som undersökt saken, så minskning av adrenalinmängden kan inte vara en generell effekt av all musik i alla situationer, men troligen en specifik effekt av vissa sorters musik, och/eller i vissa situationer).

Musik tycks också dämpa startsteget för inflammationer
Inflammationer börjar med att några celler i kroppen uppfattar en retning, och börjar avge signalämnen som lockar till sig andra vita blodkroppar, som sätter igång olika försvarsreaktioner. En viktig medlem av den signalkaskaden är ett signalämne som heter interleukin 6 (IL6).
Fyra studier som mätt mängden av detta signalämne hos försökspersonerna visar en tydlig minskning efter det man ägnat sig åt eller lyssnat på musik. Det skulle kunna innebära att musik minskar risken för att inflammationer startar där de inte behövs, och vi vet att ”onödiga” inflammationer är inblandade i en rad olika sjukdomar, från depression till åderförkalkning. Dessutom finns tydliga data som visar att musikterapier kan förebygga och lindra flera av dessa.

Musik tycks alltså stärka försvaret mot infektioner.
Vidare vet vi att kortisol trycker ner de processer i immunförsvaret där kroppen reagerar mot infektioner. När stress avtar och kortisolhalter sjunker förbättras därför vårt försvar mot infektioner. Några enstaka studier visar att musik och musicerande ökar mängden vita blodkroppar av olika slag. Ett stort antal studier visar entydigt att musiklyssnande och musicerande ökar mängden i saliv och slem av en speciell slags antikroppar som kallas IgA. Deras uppgift är att binda bakterier och virus i munhåla och tarmar, och hindra dem från att haka fast i dess väggar för att sedan ta sig in i kroppen.

Musik kan lindar allergiska reaktioner. Två studier har undersökt hur de reaktioner som är inblandade i klassiska allergier påverkas av musik. I den ena undersöktes mängden histamin som bildades när försökspersoner ätit mat de var allergiska mot. I denna studie såg att musik minskade dessa reaktioner. I den andra såg man att musik av Mozart dämpade mängden av IgE-antikroppar inblandade i allergiska reaktioner mot latex.

Källa:
http://www.kulturellahjarnan.se/2015/03/10/musik-stress-immunforsvar-och-halsa/
 

Etiketter: kulturella hjärnan