Årsmöte 2019

Etiketter: årsmöte

Årsmöte hölls den 30 mars, 2019 i Göteborg, Högskolan för scen och musik

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar, där styrelsen beviljades ansvarsfrihet och också fick nytt förtroende för ännu ett år, handlade mycket om fortsatt arbete med att rekrytera medlemmar.

Det beslutades att föreningen skulle utöka arbetet via sociala medier bl a för att ge medlemmarna ökad insyn i styrelsearbetet, och för att fånga upp viktiga frågor för musiklärare. Ett instagramkonto kommer att skapas liksom en facebookgrupp enbart för medlemmar.

Ett annat beslut påverkar hur föreningens tidning, Musikläraren, kommer distribueras. Det innebär att den på ett tydligt sätt enbart blir en tidning för medlemmar. Styrelsen har tidigare tagit ett beslut om att ge ut två nummer under 2019 enbart i digital form.
Medlemmarna kommer få dessa mailad till sig i pdf-format, men får också möjlighet att läsa den på hemsidans medlemssida. Det beslutades att skicka ut tydlig information via mail till samtliga medlemmar i början av april.

Kontakter har tagit med Skolverket om att få vara remissinstans inför läroplansrevideringen.

På årsmötet uppmärksammades också det faktum att medier och myndigheter hör av sig till föreningen, något som t ex ledde till att styrelsemedlemmen Malin Olah fick möjlighet att uttrycka sina musiklärartankar i Kulturnyheterna.  SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har också ställt en förfrågan till föreningen, som handlar om upphandlings-avtal.

På nästa styrelsemöte i maj, kommer Verksamhetsplanen för 2019 att fastställas.