Motverka tinnitus i din sal

Under 1999 och 2000 genomförde Musiklärarnas Riksförening en riksomfattande tinnitusundersökning. Enkäten, som besvarades av 626 musiklärare, sökte svaret på frågan: I hur hög grad är musiklärare drabbade av hörselnedsättning, ljudöverkänslighet eller tinnitus orsakade av arbetsmiljön i skolan? Nedan finns de åtgärder som du som musiklärare själv kan genomföra

 

 

 

 

Lokala åtgärder för den enskilde musikläraren

Att organisera den egna tjänstgöringen

 • Kräv regelbundna ljud- och bullermätningar i musiksalen som mäter nivåerna under pågående undervisning. Dels personburet (bullerdosmätning), dels allmän nivå med stationär utrustning.
 • Börja med att kontakta skyddsombud och kommunens skyddsingenjör.
 • Kräv halvklass i samband med spel på instrument.
 • Se till att ha ordentliga raster mellan lektioner så att öronen kan återhämta sig.
 • Variera undervisningen - växla med verksamhet med lägre ljudnivå, spela ej med många klasser i rad under samma dag.
 • Kräv att få tjänstgöra i ett annat ämne / verksamhet eller att arbetsgivaren bekostar vidareutbildning i ett annat ämne. Acceptera inte enbart helklass i musik i tjänsten. Kräv att få en varierad tjänst med varierande gruppstorlekar. Arbeta inte heltid som ettämneslärare i musik.
 • Kräv att få längre lektionspass för att undvika stressen från många olika grupper per dag.
 • Gör regelbundna egna hörselkontroller. Ställ krav på fortbildning i hörselfrågor för all personal.
 • Kräv att arbetsgivaren bekostar Dina personliga hörselskydd.

 

Åtgärder för klassrummet

 • Gör efterklangmätning av akustiken i musiksalen. Ställ krav på akustisk dämpning av musiksalen med speciella akustikplattor i tak och på väggar (av ex. fabrikaten Ecophon Akutex för tak och Ilsonic för väggar).
 • Installera en decibelmätare som bryter strömmen när ljudnivån blir för hög (genom en central strömbrytare). Styr ljudnivåerna för så många ljudkällor som möjligt via en central mixe
 • Kräv att få tillgång till välisolerade grupprum för att kunna sprida ut övning på instrument.
 • Ställ krav på klädda stolar och möbeltassar / gummifötter på stolarna för att få ner ljudnivån.
 • Se över placeringen av trumset och förstärkare / ljudanläggning i klassrummet. Se till att ingen hamnar för nära högtalare eller trumset i klassrummet.
 • Skaffa digitala trummor (ex. D-drums) för att kunna öva trumspel enskilt med hörlurar och att för att kunna reglera trumvolymen i klassrummet.

 

Praktiska råd för undervisningen

 • Använd och ha alltid med hörselskydd när Du jobbar med ex. ensemblespel och trumspel.
 • Utbilda, informera återkommande och väck elevernas medvetande om risken för hörselskador.
 • Visa video om hörselskador (ex. "Musik och hörselskador", som går att låna via AV-Media eller Marianne Flynner - Rock och hör s'en , SVT). Låt hörselskadade elever berätta om sina problem.
 • Skapa goda rutiner med fasta regler för spel, arbeta konsekvent med speldisciplin - visa hänsyn.
 • Instruera spelstämmor kollektivt med hela gruppen - innan eleverna får prova själva.
 • Håll isär spel och tal. Låt inte eleverna få tillgång till instrumenten förrän instruktionerna är klara
 • Se till att Du som lärare har kontroll över ljudnivåerna på instrument och förstärkare.
 • Tillåt inte starka volymer. Varva spellektioner med lugnare verksamhet.
 • Ställ krav på att eleverna visar respekt för ljudnivån på Din arbetsplats. Avbryt spel om det blir för starkt. Tillåt inte spel i musiksalen under raster då Dina öron behöver vila sig.
 • Sprid ut instrument-övning i flera välisolerade grupprum. Spela bara med hel grupp under del av lektionen. Minska antalet samtidigt ljudande instrument.
 • Använd hörlurar för att öva enskilt på ex. synth., keyboard, digitalpiano, elbas och elgitarr.
 • Observera att många elgitarr- och basförstärkare faktiskt har hörlursuttag.
 • Låt inte trumstockar ligga framme i musiksalen.
 • Dämpa ljudnivån från trumsetet. Ex. genom att använda "blompinnar" (s.k. rods) eller plastvispar (blastics) istället för trumstockar, genom att sätta dämpringar, s.k. muffles (av märket Remo) under trumskinnen, genom att tejpa cymbaler, genom att fylla bastrumman med textil, genom att låsa hihaten så att den inte skramlar. Eller kräv att få digitala trummor (ex. D-drums) för enskild övning i hörlurar.
 • Lyssna efter kroppens signaler. Ha tystare musikverksamhet när Du känner att Du inte orkar med mycket ljud. Acceptera inte att arbeta i en ljudmiljö Du inte mår bra av !
 • Spela mer med akustiska instrument. Man behöver inte alltid använda elinstrument och trumset (öva på akustiska instrument). Sjung mer - spela mindre !
 • Träna eleverna att upptäcka de svaga nyanserna - de små ljuden.
 • Var noggrann med att själv inte stå alldeles intill högtalare, förstärkare och trumset.
 • Var noggrann med att lära ut riktiga spelsätt för att undvika missljud från felaktig behandling. Se till att skaffa instrument och ljudanläggning av god kvalitet.
 • Undvik stress - försök få längre lektionspass med färre grupper per dag.

 

Utanför arbetstid

 • Använd inte hörlurar under långa tidsperioder. Var försiktig med volymen.
 • Se till att vara utvilad när Du kommer till jobbet.
 • Se till att ha en tyst ljudmiljö hemma så ofta som möjligt så att öronen kan återhämta sig.
 • Använd och ha alltid med hörselskydd när Du går på konserter , spelar i orkester på fritiden etc.
 • Använd hörselskydd vid fritidsjobb (ex. borrmaskiner). Utsätt inte öronen för flera starka ljud .
 • Det räcker med den "dos" de utsätts för i jobbet som musiklärare.
 • Kräv tysta oaser i samhället. Försök att påverka ljudtekniker, discoarrangörer, krogägare etc.
 • Hjälp till att göra dina medmänniskor medvetna om en bättre ljudmiljö med hjälp av de 33 punkterna från Manifestet för en bättre ljudmiljö (Kungl. Musikaliska Akademin ,1995).
Etiketter: arbetsmiljö tinnitus