MRs Stipendiat nr 2

Ansökan om stipendium
Denna ansökan gäller att få bidrag till ett musikalprojekt för årskurs 7 på
Önneredsskolan, Göteborg.

Beskrivning av arbetet/projektet:
Eleverna som går i årskurs 7 ska tillsammans genomföra ett musikalprojekt under läsåret
23-24. Eleverna kommer arbeta med projektet i flertalet ämnen utöver musikämnet, bland
annat: slöjd, bild, idrott, svenska, so osv. Varje klass ska skapa en minimusikal/revy som är
ungefär 15 min lång. De kommer få skriva manus på svenskan och temat är revolution
(vilket de lär sig om i SOn) Eleverna kommer i musikämnet att få sätta ny text till befintliga
låtar, samt sedan lära sig att spela och sjunga dessa låtar.

Eleverna kommer ha tre dagar denna termin och fem dagar nästa termin som är
schemabrytande då de bara jobbar med musikalen. Förhoppningen är att de ska få göra ett
studiebesök på operan under hösten, gå och se en musikal där under våren och slutligen få
visa upp sin slutproduktion i juni på annan lokal än skolan.
Målsättning:

Målet är en föreställning som totalt blir knappt två timmar. Vi hoppas att vi kan framföra den
på en annan lokal än skolan eftersom vi tror det gynnar eleverna. Föreställningen kommer
visas för föräldrar och om vi har möjlighet för andra elever som går i år 7 i västra Göteborg.
Syftet med arbetet är att främja de praktisk-estetiska ämnena, däribland musiken. Vi tror
också projektet kommer skapa en större gemenskap och brygga över socioekonomiska
skillnader då vår skola ligger bra till med ett stort upptagningsområde.

Tidsplan:
Projektet sträcker sig från september 2023 till juni 2024 med slutproduktion i början av juni
månad. Utöver det har varje ämne en individuell tidsplan. Eleverna skapar sina
föreställningar under hösten och kommer ges reptid under våren.

/Anna Stjärne