Basutrustningslistor

MR jobbar för att på olika sätt stödja medlemmar i viktiga frågor. Det handlar t ex om tillgång till utrustning och till ändamåls-enliga lokaler. Vi har bl a gjort det  i form av våra  basutrustningslistor .Tanken med dessa är att de ska vara ett stöd för musikläraren vid samtal med t ex rektorer.


Vi har nu omarbetat dessa I och med den nya läroplanen.  Utgångspunkten är det centrala innehållet och vad som krävs för att kunna uppfylla läroplanen.


Vi har valt att göra tre separata listor, även om listorna för åk 4- 6 och 7-9 är exakt likadant, då vi inte kan finna något stöd för att de ska vara olika. 
MRs Basutrustningslista åk 1-3
MRs Basutrustningslista åk 4-6
MRs Basutrustningslista åk 7-9