Skolbesök i Tyskland

Musikläraren har i tidigare artiklar presenterat fakta och interiörer från musikundervisning i ett antal länder. Nu är turen kommen till Tyskland och ett besök på ett Pezzalozi-gymnasium i Frankfurt.

 

En musiklektion
Innan lektionen börjar släpper läraren, Sebastian Fuchs, in eleverna en stund. Eleverna, år 5, småpratar och verkar trivas. Pojkarna sitter liksom flickorna i klungor. Klassrummet är "kallt och kalt" med hårda väggar. Vid ena långsidan finns en grön tavla med notlinjer, längs kortsidan finns en dator och en dataprojektor. Elevernas stolar har en skrivplatta och är uppradade traditionellt längs ena långsidan. I rummet finns också en kateder och en Yamahaflygel av modernt slag.
När lektionen börjar, det har precis ringt in i högtalaren med en fallande durtreklang, säger lärare god morgon och eleverna sjunger Guten morgen.


Lektionen handlar om Robert Schumann och eleverna har inför detta tillfälle fått i läxa att ta reda på det väsentligaste om kompositören. Lärare ställer inledningsvis ett antal frågor om Schumann. Dessa besvaras med en förvånansvärd korrekthet av femteklassarna.
En elev försöker säga att Schumann hade flera förnamn. Detta betraktas av läraren som oviktig kunskap och han påpekar lite retsamt att "han förmodligen hade en kusin också". Nu följer en diskussion om vad som just är väsentlig kunskap och en kort redogörelse hur man med datorn som hjälp bäst söker kunskap på nätet.

 

Plötsligt reser sig en pojke upp och går fram till flygeln. Han spelar med bravur opus nr 15 ur Kinderscenen. Alla elever är mycket stolta över hans spel, som inte på något sätt verkar vara förberett. Eleverna söker under framförandet min blick och ler uppmuntrande som ville de säga att "vi är bra".
Efter det att eleven spelat färdigt kommenterar läraren elevens spelteknik och särskilt hans fingersättning. Läraren gör därefter en fingerövning med eleverna. Händerna läggs på skrivplattan och eleverna uppmanas att lyfta ett finger för sig. Det visar sig att ringfingret är svårast att lyfta. Eleverna uppmanas att dagligen öva hemma på denna fingerövning.
Plötsligt projicerar läraren en Fisksång på den vita väggen från datorn. Alla elever blir glada och vill sjunga sången.

 

Nu är det dags för teorigenomgång. Läraren spelar en durtreklang, sedan en molltreklang. Eleverna härmar vokalt. I tur och ordning sjungs "en överstigande och en understigande treklang" Eleverna verkar kunna detta med glans. Troligen övar man dagligen detta,
Nu går en elev på lärarens uppmaning fram och våttorkar tavlan. Läraren griper sig an den med treklanger och frågar var grundtonen ligger. Spridda ackord plockas ihop till tättklingande. Eleverna är duktiga och fixar allt "sehr gut".

 

Nu delar läraren ut uppgifter som berör ackordlära. Eleverna arbetar en stund under tystnad med detta i grupper om två innan läraren på tavlan skriver upp "die Hausausgabe" som man skall ha till fredagens lektion. Eleverna har två lektioner musik i veckan förutom kör och orkester. Alla elever spelar ett instrument och deltager i ensembleverksamheter av olika slag. Det ringer ut efter 45 minuter och eleverna lämnar salen. Sebastian Fuchs ler förnöjsamt mot oss.

Fakta
Tyska barn börjar i skolan vid 6 års ålder. Efter det fjärde skolåret kan de välja att antingen gå i Hauptschule, i Realschule eller i Gymnasium. Gymnasium är mer teoretisk, Realschule mer praktiskt inriktad, Hauptschule något mitt i emellan. Efter det trettonde skolåret i Gymnasium får man behörighet för allmänna högskolestudier. Man kan välja att lämna skolan efter tio skolår och då gå till en fackskola, Fachoberschule.

För att bli musiklärare krävs fyra års universitetsstudier med integrerad praktik på "loven". Därefter går man ytterligare två år som direkt ör yrkesinriktade med metodik- och praktikstudier, alltså sammanlagt sex års studier.

Lärares undervisningsskyldighet varierar mellan 24 - 28 lektioner beroende på ämne. Musiklärarna undervisar 28 45-minuterslektioner per vecka! Undervisningen på den besökta skolan pågår mellan 08.00 och 13.55 Tiden därefter och fram till 16.00 ägnas åt läxläsning.
Lärarna tjänar mellan 3000 och 5000 euros i månaden. På den aktuella skolan kostar det 55 euros "per Monat" att deltaga i undervisningen. Skolämnena är musik, konst, tyska, latin, engelska, spanska, fysik, natur och teknik, informatik, samhällskunskap och kemi.

Eleverna är mellan tio och arton år. Av de rikt dekorerade korridorerna och av årsskriften framgår att utöver ordinarieundervisning ägnas mycket tid åt utåtriktad verksamhet som musiksoaréer, musikaler, resor, rockprojekt etc. De produktioner som man har gjort och som finns att ladda ner på hemsidan är: en körskiva; Carl Orffs Carmina Burana, en storbandsskiva med varierande innehåll, JS Bachs dubbelkonsert i d-moll m.m.

På elevernas schema läser vi att de förutom undervisning i "kärnämnena" har kammarmusik, symfoniorkester, rockmusik, big band, improvisation, jazzkör, komposition vid dator, enskild instrumentalundervisning. För att antas till skolan finns det inga antagningsprov och eleven behöver inte kunna spela något instrument.