ISME - Bologna

Bologna 2008

2008 års upplaga av vartannatårskonferensen med International Society for Music Education (ISME)
ägde rum i Bologna, Italien 20-25 juli.

 

Vissa städer har charm, andra inte. Miljonstaden Kula Lumpur i Malaysia, där ISME hölls 2006 saknade den. Sterila moderna hus, pampiga monument eller förfallna kåkar var huvudintrycket. Med Bologna kändes det helt annorlunda. Denna ålderstigna stad av Göteborgs storlek med ca fjärdedelen boende innanför den (i huvudsak förfallna) stadsmuren. Det var där konferensen hölls, i och bland de nästan 1000-åriga universitetsbyggnaderna med arkader över trottoarerna, som gjorde att man kunde gå torrskodd genom hela stadskärnan – även om det bara regnade en dag under konferensen. Det var levande historia och dito nutid med trattorior och dylikt en masse, utomhuskonserter och ett myllrande folkliv. Det fanns åtskilliga som delade denna upplevelse. Konferensdeltagarna kom från nästan hela världen; Australien, USA, Kanada, England, Norden, Sydamerika och södra Afrika. Färre var deltagarna från mellaneuropa och mycket få från miljardlandet Indien!

 

Digert program
Programmet innehöll upp till arton (!) parallella aktiviteter i form av föreläsningar (papers), workshops och seminarier (symposias) eller rundabordssamtal. I pauserna kunde man gå på konsert – 2-4 per tillfälle. Desssutom kunde man besöka den dagliga posterutställningen i samma hus som man placerat alla de kommersiella utställarna. Eller så kunde man lyssna till de särskilt inbjudna huvudföreläsarna, som tyvärr ibland bara kunde italienska!


Varje konferens har ett huvudtema och årets var Music at all ages. Härunder var aktiviteterna indelade i undertemata såsom musikundervisning och samhälle, socioemotionell utveckling, kreativitet och lärande, filosofier och musikundervisning, musiklärarutbildning, musikerfarenhet i social kontext, musik och terapi, utbildning av professionella musiker, läroplaner, aspekter på sångframträdande, m.m., m.m.
Det fanns alltså något för alla vare sig man var instrumentallärare, klassrumspedagog, förskolepedagog, musikterapeut, forskare eller sysslade med musikmedia- och politik.

Svenskar i elden


Som vanligt var Sverige ganska väl representerat – utom bland konsertgivarna. Bland de 50 grupperna fanns ingen från Norden utom Oulainen Youth Choir från Finland.
Däremot var vi väl representerade i ledningen. Håkan Lundström, rektor vid de konstnärliga fakulteterna i Malmö, Lunds universitet, kom dit som President Elect och efterträdde vid generalförsamlingen den avgående brasilianska Liane Hensche som President för två år framåt. Vid det tillfället blev även Gunnar Heiling från Musikhögskolan i Malmö omvald som styrelseledamot. Att två från samma land får sitta i styrelsen är högst ovanligt – och egentligen emot reglerna, men .... är man duktig så är man!


Bland de som hade posters att visa fanns, förutom undertecknad, Bosse Nilsson från högskolan i Kristianstad. Eva Georgii-Hemming, Anita Ericsson och Göran Folkestad. Eva Saether och Barbro Rydin var andra svenskar med papers, workshops eller seminarier. Tyvärr har jag nog missat några, inte minst av det halvtjog svenskar som "bara" var med och lyssnade.


Kina nästa
Avslutningskonserten hålls alltid av det land, som utsetts att arrangera nästkommande konferens, i det här fallet Kina. Efter en proffsig turistvideo presenterades vi för gammal och ny autentisk och akustisk musik från Kina av en hel hop kinesiska ungdomar, som visade sin skicklighet på traditionella instrument som suona, guzheng och erho. Avslutningsvis bjöd kineserna på en – italiensk! buffé.

Välkommen till olympiabyn i Beijing sommaren 2010!

Lars Nordstedt

 

Etiketter: isme internationellt