Nu är det kört

Ja, nu är det kört. De ansträngningar som Musiklärarnas Riksförening, flera andra organisationer, lärare och privatpersoner gjort för att estetisk verksamhet fortsatt skall vara ett kärnämne i gymnasieskolan blev resultatlösa. 21 oktober 2009 beslutade riksdagen att estetisk verksamhet
enbart skall erbjudas som individuellt val i den gymnasieskola som tar sin början 2011.

Riksdagen sa däremot ja till en reform av den svenska gymnasieskolan. Den
nya gymnasieskolan ska ha 18 nationella program, 12 yrkesförberedande och 6 högskoleförberedande program. Kärnämnen byter namn till gymnasiegemensamma ämnen, som ska kunna variera i omfattning mellan de olika programmen. På yrkesprogrammen minskar tiden för teoretiska ämnen till förmån för yrkesämnen. Alla elever på ett yrkesprogram ska ändå ges möjlighet att få grundläggande behörighet

 

Om man vill kan man påstå att estetisk verksamhet fick stryka på foten för ämnet historia. I MR:s kontakter med utbildningsutskottets ledamöter har historieämnets betydelse för ungdomars förståelse av sin samtid, möjligheten till individuella val och att den gemensamma kärnan måste omfatta färre timmar, varit huvudargumenten. Så här skriver riksdagsledamoten Mats Gerdau (m) i sitt svar till MR:

"En utgångspunkt när vi reformerar gymnasiet är bl a att gymnasiet är frivilligt och måste ge utrymme för individuella val. Därför tycker jag att det är viktigt att den gemensamma kärnan som är lika för alla, oavsett program, ska bli lite mindre än idag.

Det går alltid att argumentera för att något ämne ska vara obligatoriskt eller ha mer tid, men den ekvationen går tyvärr inte ihop. Precis som ni förtjänstfullt argumenterar för estetiska ämnet så finns det andra som argumenterar för hushållsekonomi, mer svenska, mer moderna språk, mer matematik, mer idrott... Skolan skulle bli lång om man möter allt detta. Jag har inte hört någon än tala om vad som ska bort om estetisk verksamhet (eller något annat heller för den delen) läggs till. Är det växelström på el-programmet? Mindre svenska? Vi har gjort en samlad bedömning av vad som är absolut nödvändigt utifrån olika utgångspunkter och landat i det föreliggande förslaget."

I  svaret skriver Mats Gerdau att gymnasiet måste ge utrymme för individuella val. I den nya gymnasieskolan minskar det individuella valet med 100 poäng! Mats Gerdau undrar vad det är som skall tas bort "om estetisk verksamhet läggs till". Han tror att estetisk verksamhet är ett nytt ämne!

Estetisk verksamhet har funnits i gymnasieskolan sedan 1994, i femton år! I svaret framkommer att man, läs alliansen, "har gjort en samlad bedömning av som är absolut nödvändigt utifrån olika utgångspunkter". Vilka dessa utgångspunkter är undviker man att svara på!

Vad gäller riksdagsdebatten 21 oktober är det förvånande hur lite utrymme som ägnas åt innehållsfrågor i den nya gymnasieskolan. Den mesta tiden ägnas åt formfrågor.
Agneta Lundborg (s) är den ena avtvå personer som anför något om den estetiska verksamheten. Hon anför följande:

"Det borde vara en självklarhet att också som gymnasieelev få möjlighet att utveckla och använda sin fantasi och kreativa förmåga att kommunicera genom att delta i estetisk verksamhet. Att arbeta
med alla sinnen och uttrycksformer stimulerar därtill lärprocessen och ger ökade kunskaper. Därför anser vi att även denna möjlighet ska finnas kvar.
Tiden i gymnasieskolan är inte en transportsträcka till gymnasieexamen utan en viktig del av livet. Vi vill ha en gymnasieskola som rustar för framtiden och inte för dåtiden.

Svensk gymnasieskola håller en hög kvalitet internationellt. Varför då lägga fram ett förslag som kommer att rusta våra medborgare sämre och göra oss mindre konkurrenskraftiga i framtiden?

Den andra riksdagsledamoten som diskuterar den estetiska verksamheten är Rossana Dinamarca (v). Hon nämner den estetiska verksamheten i följande sammanhang:

" Den förstärkning av yrkesutbildningarna, som Björklund påstår att regeringen gör, innebär en extra halvtimme i veckan i karaktärsämnena – en halvtimme extra i veckan! Detta sker till priset av att man tar bort hälften av svenskan och samhällskunskapen och helt tar bort estetisk verksamhet och därmed lägger hinder i vägen för att göra andra val livet. Regeringen stänger dörrar och låser fast eleverna i de val de gjort när de varit 15–16 år. Och som pricken över i förbjuder nu regeringen att man får läsa upp sina betyg på komvux".


Ingen riksdagsledamot replikerar i frågan om estetisk verksamhet! Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet har motionerat i frågan. I motionerna använder partierna sig av liknande argument som i riksdagsdebatten Utbildningsutskottet svar på motionerna är som följer:

"Det är som påpekas i propositionerna en grannlaga uppgift att prioritera vilka ämnen som ska vara gemensamma för alla elever och hur stor andel som ska användas till programmens specifika
karaktärsämnen. Allt kan tyvärr inte ges plats. När det gäller estetisk verksamhet