Bullermätning av musiksal

MR  får då och brev från musiklärare som undrar över möjligheten att få till stånd en bullermätning av musiksalen. En lärare bad sin rektor att få göra en mätning av ljudnivån av musikundervisningen. Han fick till svar att det skulle kosta 10.000:- och blev därför nekad. I musiksalen fanns sedan ett tid ett digitalt trumset för att just få ner ljudnivån, när eleverna spelar. I ett brev till MR uttrycker musikläraren oro över att ljudnivån kommer att tilltaga eftersom "gruppstorlekarna kommer att öka kraftigt nästa termin". Han vill mäta ljudnivån! Och det har han rätt till. Musikläraren bör kontakta skyddsombudet på skolan som kan referera till Arbetsmiljölagen 6kap 6a§:

 

Arbetsmiljölagen 6a §
Om ett skyddsombud anser att åtgärder behöver vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö, skall skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren och begära sådana åtgärder. Skyddsombudet kan också begära att en viss undersökning skall göras för kontroll av förhållandena inom skyddsområdet. På framställning skall arbetsgivaren genast lämna skyddsombudet en skriftlig bekräftelse på att han mottagit dennesbegäran. Arbetsgivaren skall utandröjsmål lämna besked ifrågan. Gör han inte det eller beaktas inte begäran inom skälig tid, skall Arbetsmiljöverket efter framställan av skyddsombudet pröva om föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 § skall meddelas.

 

Etiketter: arbetsmiljö