Rätt examen

Skolorna ska i fortsättningen enbart få anställa lärare som har rätt examen. 38 procent av musiklärare i skolan har inte någon fullständig pedagogisk högskoleexamen.
Den nya skollagen som träder i kraft 1 juli 2011 ställer krav på att kommunerna måste göra skolorna attraktiva för examinerade lärare.

Musikläraren vågar påstå att det knappast finns någon brist på lärare i musik. Dock är det så att mer än en tredjedel av musiklärarna saknar examen och att dessa därför arbetar under omänskliga förhållanden. Det finns knappast incitament för skolledare som bland sin personal har lärare utan examen att ge dessa vettiga arbetsvillkor! Åtminstone inte i rådanden bistra ekonomiska klimat.
Genom den nya lagstiftningen tvingas nu skolorna att skapa bättre förutsättningar för såväl lärare som elever i synnerhet om man skall kunna arbeta efter den nya kursplanen i musik i Skola 2011.

Musikläraren känner till utbildade lärare som skyr yrket därför att de menar att det är svårt att arbeta under rådande knapphändiga resurser. Många gånger blir de också styvmoderligt behandlade. Ämnet har förhållandevis få timmar och på många skolor arbetar man fortfarande i helklass.

Att skollagen nu får en skärpning tycker Musikläraren är utmärkt. Detta innebär att kommunerna måste satsa resurser på såväl utbildning av lärare som saknar examen som på att utrusta skolorna med modern undervisningsutrustning. (Se MR:s utrustningslista).