LPP - Lokal Pedagogisk Planering

Åtskilliga lärare kommer under våren 2010 att deltaga i arbetet med att ta fram dokument för en lokal pedagogisk planering (LPP). LPP är den planering som lärare och elever tillsammans sammanställer och som blir utgångspunkten för innehållet i undervisningen under en viss period.
LPP skall innehålla en beskrivning av arbetsområdet, arbetssättet, det specifika innehållet samt vad som skall bedömas.
En lokal pedagogisk planering kan göras för ett enskilt ämne, ett arbetsområde eller för ämnesintegrerat temaarbete. Tanken är att LPP:n i ett senare skede skall samordnas med de individuella utvecklingsplanerna.


Nedan följer några innehållsliga punkter i en lokal pedagogiska planering:
• Mål att sträva mot – vilka mål har lärare och elever valt?
• Kunskaper – Fakta, färdigheter, förmågor osv. som skall tränas och utvecklas
• Bedömning av kunskaperna
• Elevernas medverkan i planering och genomförande
• Utvärdering och sammanfattning
• Formulering av det skriftliga omdömet och hur detta kan gestaltas i den individuella utvecklingsplanen.

 

Den lokala pedagogiska planeringen blir alltså ett verktyg för lärarna och eleverna med vilket de tillsammans planerar, genomför och utvärderar undervisningen. Ett arbetsområde kan fokusera på
kompetenser som motorisk träning och hantverksmässig kunskap medan ett annat område vill främja det muntliga och vokala framträdandet.

I Kungsbacka kommun håller man på för fullt med LPP och när det gäller ämnet musik har alla lärare i kommunen under hösten 2010 samlats för att komma överens om musikämnets LPPdokument.
Arbetet har än så länge resulterat i en LPP för ensemblespel och en bedömningsmatris för samma LPP.

I dagarna ska gruppen sätta samman ytterligare en LPP som handlar om musikhistoria. musikläraren pratade med Martin Lignell, lärare i musik och samhällsorienterande ämnen i Kungsbacka.
- LPP-idén är intressant. Det är ett nytt sätt att se på planering av undervisningen. Det var meningen att alla musiklärare i Kungsbacka kommun skulle träffas 8 – 10 gånger under läsåret, men det säger sig ju självt att detta är en omöjlighet. Men idén är som sagt bra. Bara detta att vi får möjlighet att på arbetstid träffas allihop är härligt.


- Vad har ni tagit fram?
- Vi har försökt ta fram en LPP för ensemblespel. Vi skall i skrift förklara för elever och föräldrar vad detta handlar om och vilka kunskaper eleverna förväntas ha för att få ett visst betyg. Än så länge har vi endast kommit till någon form av nivåbedömning i fyra steg.


- Har det gått bra?
- Det har många gånger varit problematiskt att hitta en gemensam vokabulär för att beskriva det gemensamma musicerandet, men det har varit lärorikt och när vi väl har tagit fram en LPP för ett arbetsområdet blir det förmodligen lättare att ta fram ett nytt för exempelvis musikhistorian.

 

Etiketter: undervisning betyg