Estetiskt val på gymnasiet

Angående gymnasiepropositionens borttagande av estetisk verksamhet i gymnasieskolan

MR beklagar att estetisk verksamhet tas bort som gemensamt ämne på gymnasieskolan i den nya gymnasiepropositionen. Alla remisser mot förslaget, likväl som tidigare forskning och publikationer bemöts med svaret att eleverna ska läsa mer historia på gymnasiet. Enligt MR finns det inget motsatsförhållande mellan historia och estetiska ämnen. Båda ämnena behövs som komplement till varandra!

 

De estetiska ämnena kräver kunskap – redskap – likväl som alla andra ämnen och därför behövs vi, professionella pedagoger som kan lära våra elever om olika sätt att skapa, att reflektera över varför och hur man använt sig av estetiska uttryckssätt under olika tider och i olika kulturer. Att dessa ämnen bara skulle bygga på begåvning är felaktigt och ämnena syftar inte till att skapa estetiska proffs, utan till att ge ett estetiskt kunnande i vardagen.

 

Vi behövs – i en verklighet där estetiska uttryck redan dominerar vår tillvaro – utan att vi alltid tänker på det; reklam, arkitektur, musik i alla dess former.... Alla ska inte jobba som proffessionella kreatörer i vår vardag, men alla behöver någon gång vara medskapare och behöver möjligheter och förståelse för att tyda allt som finns omkring oss. MR vill också veta hur överrens regeringen är i frågan då kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth uttalar sig i GP, onsd 29/7-09, enligt följande: "Min utgångspunkt är att människan behöver kultur – litteratur, konst, musik, dans och teater – för att utvecklas och bättre förstå sig själv och sin omgivning. Kulturen är föda och språngbräda för själen och utan den förtvinar man." Vidare fortsätter kulturministern med ett påvisande av det tydliga sambandet mellan kulturen och ett demokratiskt samhälle och hur viktig kreativiteten är för EU:s och Europas framtid. Tar man bort de estetiska ämnena från våra elever blir de sämre rustade för den värld de – vi lever i! Detta är, enligt MR:s förmenande ingen framtidsväg.

 

MR önskar ett svar; bemötande av såväl detta brev som de remisser mot förslaget som skickats in. Varför väljer regeringen att ta bort estetisk verksamhet när så många remissinstanser har påpekat vikten av att bevara ämnet???

 

Med vänlig hälsning
Kristina Stenborg, MR-ordf