Skrivelse till utbildningsutskottet

Hur är det möjligt att man, trots en stort antal remisser, debattartiklar, grundlig forskning etc, väljer att ta bort Estetisk verksamhet som gemensamt ämne på samtliga gymnasieprogram? Även om estetiska uttryckssätt kan finnas i andra ämnen är det i de estetiska ämnena man har de största utvecklingsmöjligheterna gällande estetiska lärprocesser. I dagens samhälle översvämmas vi av estetiska uttryck och behöver redskap för att sortera dessa. Professionella pedagoger krävs för allsidig förmedling i alla dess former. De estetiska ämnenas borttagande ger därmed eleverna färre verktyg för bearbetning av den kontext de lever i! Kostnaderna för individ och samhälle, både socialt, kulturellt, historiskt, kan bli höga om de estetiska ämnena tas bort, även ekonomiskt, med tanke på att bl a musik och design är stora exportvaror.

 

Jag vädjar till utbildningsutskottet att lyfta frågan om att bevara Estetisk verksamhet i vår svenska gymnasieskola!

 

Kristina Stenborg, MR-ordf
Musik- och svensklärare
Kapareskolan Onsala