ESTO -en konferens om de estetiska ämnena i grundskolan

För att stärka de estetiska ämnenas ställning i grundskolan och ge stöd till skolchefer och skolledare i samband med Lgr 11:s införande, genomförde olika samverkande intressenter i Sverige en konferens kring de estetiska ämnenas utvecklingsområden 12 -13 mars på Örebro universitet.
Målgrupp för konferensen var skolchefer, förvaltningschefer, skolledare, estetlärare och lärarutbildare.

Konferensen inleddes på måndagskvällen med ett anförande av Stina Oscarson, chef för Radioteatern. Hon ställde frågan: Varför är estetik viktigt i dagens samhälle? Vad är ett estetiskt förhållningssätt? Därefter följde ett musikprogram och dansinslag.

På konferensens huvuddag medverkade Skolinspektionen som genomfört en kvalitetsgranskning av musiken i grundskolan. Skolverkets rapport skapar en grund för åtgärder som handlar om att stärka kvalitén i dagens grundskola.

Detta var utgångspunkten för Ulla Wiklund som varit initiativtagare till konferensen och själv medverkade som expert vid kvalitetsgranskningen: Ulla menar att det inte bara är viktigt att peka på bristerna, utan också lyfta fram dessa som utvecklingsområden. Olika aktörer har ansvar för olika delar av kvalitén i grundskolans musikundervisning Visst är rektor en nyckelperson, men även kommunen och lärarutbildningarna måste känna ansvar i att få fram hållbara lärare och ge dem förutsättningar att klara jobbet.

Skolverkets representanter berättade om hur man nu arbetar med de estetiska ämnena inom myndigheten. En ny nationell utvärdering är på gång. Maria Axelsson är ett engagerat undervisningsråd, som har djup insikt i utvecklingsbehoven för det estetiska området.

Dataspelsfantomen Patrick Bach föreläste om sin syn på framtiden kompetensbehov. Han är chef för Battlefield 3, som sålts i 50 miljoner ex på ett halvår. Patrick ansåg att skolan måste visa på hur viktiga de estetiska ämnena är för dagens ungdom och att det visst går att leva på att vara verksam inom det estetiska området.

Lärarförbundets vice ordförande tryckte på hur viktig arbetsmiljöfrågan är för estetläraren i sitt anförande .

På tisdagseftermiddagen genomfördes gruppseminarier kring varje estetiskt ämnesområde, med gemensamma teman. I fokus fanns elevens rätt till undervisning av god kvalitet. Dessa seminarier har dokumenterats och en sammanfattning kommer att spridas.
ESTO-konferensen vill lyfta och belysa det estetiska kunskapsområdet i Lgr 11. Aldrig tidigare har det estetiska perspektivet så genomsyrat skolans alla kursplaner. Redan nu diskuteras en fortsättning nästa år för ESTO. Det blir antagligen Linnéuniversitetet/ Kalmar som tar över värdskapet.

Mer info:
www.ullawiklund.se/ESTO
www.skolinspektionen.se Rapporten: "Är du med på noterna rektorn?"