Musikämnets möjligheter

Jag skulle gärna auskultera hos Lorentz Edberg som har skrivit boken "Musikämnets möjligheter - Kreativ musikundervisning i praktiken". Han har många kreativa idéer om vad man kan göra inom musikämnet och även i samarbete med andra ämnen, fram för allt SO. Auskultera är väl något som alla musiklärare borde göra lite nu och då för att vidga det egna perspektivet och inte fastna i gamla mönster.

Förutom att boken fungerar lite som en praktisk handbok med tillhörande webbplats där man hittar
bl a både inspelad musik och noter, så tar den upp olika spörsmål man kan fundera över i sin undervisning, t ex genusperspektivet.

 

Edberg menar att både val av instrument och genrer etableras tidigt, att killar hellre väljer elgitarr och hårdrock etc. Jo, det är nog sant att valen etableras tidigt, eftersom vi styrs av det samhälle vi lever i, påverkas av föräldrar, syskon, det vi ser i media etc, men i min egen musikundervisning tilllåter jag dem inte att välja på det sättet. Jag mixar grupperna och alla elever ska ta sig igenom alla instrumenten oavsett kön. Ja, det är ju t o m så att de nya kurskraven ger oss heller inte något val.

 

En invändning jag har gällande boken är också att lektionsförslagen inte utgår från de nya kraven i tillräckligt hög utsträckning. Kanske inte så underligt, eftersom boken har tillkommit under samma period som kurskraven arbetats fram. Med viss bearbetning kan den säkert revideras till en upplaga som mer lever upp till de krav vi musiklärare ställs inför i dag.


Flera av projekten i boken känns tidskrävande, t ex att analysera musik och budskap i olika filmer, eller att genomföra musikaler eller andra musikföreställningar. Edberg skriver att man kan anpassa uppgifter till olika elever vid projekt som de senast nämnda att någon kan jobba mer med ljud och ljus. Visst kan man det så länge man ser till att mäta de förmågor som ska mätas.


Sammanfattningsvis tycker jag ändå att jag hade ett stort utbyte av att läsa boken. Den gav mig nya förslag på lösningar i min undervisning och fick mig att börja tro på mer samarbete över ämnesgränserna. Särskilt mycket gillade jag kapitlen om ensemblespel, att skriva låtar och musiklektioner att minnas.

Kristina Stenborg

 

Mer info