Simon Ljungman och sjuttiosju skönsjungande musiklärare

 Nätverk i Musik i västra högskoleregionen, som träffas i mars och oktober varje år, välkomnar lärare i musik i grundskola, gymnasieskola och kommunal kulturskola att ta del av och diskutera ett innehåll som berör musikundervisning och som känns aktuellt och angeläget.

 

27oktober hölls den trettiotredje konferensen. Temat för kompetensutvecklingsdagen var körsång för ungdomar. Det var 77 entusiastiska musiklärare från hela Västsverige som välkomnades av Torbjörn Agerberg och Sara Hjalmarsson till Högskolan för Scen och Musik i Göteborg denna oktoberlördag.

 

Ledare för dagen var Simon Ljungman känd bl.a. som gitarrist i Augustifamiljen och som körpedagog. Simon lotsade oss musiklärare genom en innehållsrik körensembledag som innehöll praktiska övningar i samspel och kommunikation där vi arbetade med låtar av bl.a. Fläskkvartetten, Sten Källman och Laleh.

 

Efter en diskussion om körsång i skolan presenterade Simon och Fredrik Berglund sin nyutgivna körbok "The Boxer" med 12 arrangemang av Paul Simons sånger för ungdomskör/ gymnasiekör. Samtliga sjuttiosju skönsjungande musiklärare upplevde arrangemangen som mycket välklingande.

 

Dagen avslutades med utvärdering och diskussion av innehåll i kommande nätverksdagar. Den i tiden närmaste nätverkdagen är preliminärt den tredje lördagen i mars 2013.

 

Styrelsen i Musiklärarnas Riksförening deltog i den mycket givande kompetensutvecklingsdagen
och hade rika möjligheter att diskutera angelägna frågor med sina musiklärarkolleger.
För MR:s styrelse avslutades dagen med ett lika givande styrelsemöte.