Den musiska människan

Om det var ett tag sedan du läste en populärvetenskaplig bok om musik skall du definitivt läsa Jan Roar Björkvolds Den Musiska Människan. Den föreligger nu i en reviderad version, som av förklarliga skäl känns fräschare och aktuellare den förra från 1991 . I boken predikar författaren, varvat med litterära citat, betydelsen av en helhetssyn på barnet och människan. Individens kognitiva utveckling, tänkandet, måste gå hand i hand i sammanhang där känslor och sinnesuttryck finns som nödvändiga delar.

 

Barnet föds musisk, med en förmåga att med alla sina sinnen lära och utvecklas. Författaren menar att skolan tydligare än tidigare måste bygga sin verksamhet på barnets medfödda baskompetenser;

livsglädjen, skaparkraften, lusten att lära och leka eller snarare det omvända; lusten att leka och lära. Dagens skola är i alltför hög grad inriktad på att läsa, skriva och räkna, när den istället borde ta tillvara barnets naturliga förmåga att känna, tala och handla. Litteraliteten, bokstavsslaveriet i skolan hämmar barnets självklara gestaltningsförmåga att berätta i olika former. Genom att skolan i alltför hög grad stryper människans längtan att få utlopp för den skapandekraften kväver skolan genom sitt innehåll och form "den musiska människan".

 

Jon-Roar Björkvold är professor i musikvetenskap vid Oslo Universitet. I Den Musiska Människan redovisar han forskningsresultat från Sovjetunionen, USA och Norge som bland annat visar att den spontana barnsången är ett universellt modersmål. Utgångspunkten i boken är barnen och barnkulturen.

Boken tecknar livscykelns varierande musiska upplevelser; människan och musiken genom hela livet, från födseln till döden. Boken uppmanar till ställningstagandes om "vilken plats vill vi ge kulturen i ett allt mer kommersialiserat samhälle? "Lärande och livscykeln hänger ihop och innebär att den kognitiva utvecklingenmåste ses i ett sammanhang där känslor och sinnesintryck finns med som omistliga delar.

 

Läs "Den musiska människan" som en fackbok utifrån forskarens kunnande om skapande och inlärning, om musik och barnkultur. En bok att återkomma till under hela livet.

Etiketter: recension