MR ringer upp

Uppropet för halvklassundervisning i musik gav idén att kontakta några musiklärare i landet för att undersöka ”läget” och byta lite erfarenheter. MR:s sju styrelsemedlemmar kontaktade var och en fem musiklärare. Nedan presenterar Musikläraren några av svaren. Vi väljer att redovisa svaren med fingerade namn.

– Vilka problem har du på din skola och vilka fördelar finns det?
Sedan ett år tillbaka är jag tvungen att pendla mellan två skolor. Sjuntorpskolan 6-9 och Sylteskolan
7-9. Sjuntorp har “inte resurs” till små undervisningsgrupper utan där har jag upp till 27 elever i varje klass. Elevens Val lades ut på 7 heldagar (schemabrytande) och därmed försvann 200 min av min tjänst... Sylte har utifrån att det är en invandrartät skola socialt stöd och har därmed råd till mindre grupper. Dock skiljer det sig åt där. I en 8a har jag 11 elever åt gången. I en annan 8a är det 24 elever. Utfallet blir därefter. Rörigare lektioner. Instrumenten räcker inte till. Elever som tröttnar för att de inte får hjälp...
Sylte är att det finns profilklasser. Jag har de elever som valt “Art”. De har 3 h/vecka med profiltid (Bd,Mu;Sv) eller (Bd,Mu,Eng) där vi jobbar med olika projekt. Detta genererar upp till 6h i tjänsten och ett
lyft för ämnet! Profiltiden är EVal-tid tillsammans med lite tid från varje ämne.

– Räcker din arbetstid till?
– Periodvis räcker tiden till. Däremot går kvällar och helger åt när man skall skriva omdömen i Unikum. Luciatåg och Avslutningsprogram ligger inte i tjänsten utan det får man ligga på rektor varje gång utifrån ersättning och även personal som skall hjälpa till i arbetet.
– Undervisar du “ en-till-en “ (dataundervisning) för t ex digitalt skapande? Hur går du till
väga i så fall?
– Har inga resurser för det. Det finns endast en dator i klassrummet.

– Vad vill du läsa om i Musikläraren?
– Bra fråga. Jag har jobbat som Musiklärare i 30 år och har minst 11 år kvar till pension. Jag kollar Platsbanken minst en gång i veckan och den dagen jag hittar ett lämpligt jobb skall jag sluta som lärare. Eller så får jag förändra min ekonomiska situation d.v.s. när barnen flyttat ut skaffar vi oss ett billigare boende så att jag har råd till ett jobb med lägre lön. Plugga är det inte läge för.
Möjligtvis att läsa upp 15p i Matte som saknas för att få undervisa upp till år 9. Jag hade tjänst i Ma/Mu i 13 år. Hade läst “Didaktisk ämnesteori” på 90-talet men den behörigheten gäller bara upp till år 6 numera. Löneutvecklingen som lärare har varit usel. En god vän kör bröd och säljer till butiker. Han har 1200 kr/mån mer än mig...

– Vilka problem har du på din skola och vilka fördelar finns det?
– Musiksalen har länge varit eftersatt och när jag började fanns inga keyboards eller hörlurar. Det fanns femton gitarrer, men bara fem sex stycken hade alla sex strängarna. Det fanns ingen dator i musiksalen, och när jag väl fick en fungerade inte internet. Jag fick en lång sladd och kunde koppla in och fick ringa datorsupporten själv för att fixa med allt strul. Jag tog kontakt med musikaffärerna där jag bor och fixade offerter på keyboards, och som jag misstänkte valde skolan förstås det billigaste alternativet, men vi fick i alla fall femton keyboards, tjugo hörlurar, fem stativ och fem små gitarrer tillslut. Jag har fått lite hjälp från en elevassistent och en fritidspedagog med gitarrerna, så nu har väl en sju-åtta stycken alla sex strängarna i alla fall, plus de fem små gitarrerna. Det finns en fungerande av två elbasgitarrer, och det finns två fungerande elgitarrer, men båda saknar ljusa e-strängen. Ett akustiskt piano av två fungerar som det ska, ett digitalpiano där högtalarna just slutat fungera, men som har två uttag för hörlurar och som i övrigt fungerar bra. I förrådet har vi flertalet blåsinstrument, som vi tyvärr inte kan använda
- dels för att jag inte har någon erfarenhet eller utbildning på blås, dels för att jag inte har haft tid att gå igenom exakt vad det är för instrument eller i vilket skick de är. Det finns delar till ett akustiskt trumset, men inga cymbaler. I musiksalen har vi ett eltrumset. Den tekniska utrustningen vi har för att förstärka ljud i klassrummet är begränsad, och vi har inga datorer eller grupprum för musiksalen.

På senare år har obehöriga och vikarierande musiklärare kommit och gått, och till hösten
kommer ytterligare en förändring att genomföras, eftersom Borås stad flyttar på “överflödiga” lärare till förmån för de som jobbat längre, vilket innebär att jag, som började i januari 2012, flyttas från skolan (Viskaforsskolan, F-9 uppdelat på F-5, 6-9, jag undervisar vanligtvis 3-9).

Tidigare har skolan haft en musikprofil, så den har en tidigare tradition av god musik. Musiksalen har potential att utvecklas till en bra sal, och det finns numera både gitarrer och keyboards. Blåsinstrumenten är också en potential. Skolan har också en väldigt bra rektor, som med de begränsade resurser hon har försöker göra det allra bästa av situationen och tror på lärarnas potential och kunskaper.

– Räcker din arbetstid till?
– Nej, inte till 420 elever, 19 klasser, 7 årskurser, samt till underhåll av och inköp till musiksalen, plus dokumentation och mentorskap

– Tar mentorskapet mycket tid?
Ja, relativt. Det är dock ett mycket intressant jobb, så jag hade gärna ägnat tid åt det, om
jag hade orkat och om jag inte hade blivit sjukskriven. Men då hade jag nog behövt gå ner i undervisningstid, eftersom mentorskapet tar mycket kraft och energi, förutom tid.

– Vad vill du läsa om i Musikläraren?
– Om bristen på resurser i musiksalarna, bristen på grupprum osv. Och hur det ser ut på andra skolor runt om i Sverige. En nationell undersökning om hur lärarna faktiskt har det i sina musiksalar, och om det finns några knep man kan ta till om man inte har datorer, inte har instrument, helklasser utan grupprum osv. Ungefär som den här enkäten.