Nr 2 2013

Läs en intressant artikel om hur man kan använda IT i undervisningen. (länkar finns nedan). Vi fortsätter också bevakningen kring musikens situation i gymnasieskolan. Förutom detta finns en sammanställning av regler för kopiering och då främst det som rör musikundervisning. När det gäller forskning är temat denna gång "Musik och genus".

 

Ännu en gång har vi fått ett intressant text som tar ställning för musiken i skolan. Denne okände bidragsgivare kopplar detta  till aktuell forskning.

Avslutningsvis: du missar väl inte att läsa vår ordförande Kristina Stenborgs krönika?


Länkar: