Det viktigaste är att entusiasmera

Han är en veteran inom musikundervisning och har skrivit populära läroböcker. Musikläraren har träffat Peter Malton som berättar om sin nya bok, drivkraften att ständigt utveckla pedagogiken och varför det behövs nya läromedel. Peter Malton är van att undervisa elever, efter över 30 år som musiklärare och yrkesmusiker har han hunnit reflektera över både musiklärarens roll och hur man får elever att hålla spelglädjen vid liv.

Peter Malton bor i Sävedalen utanför Göteborg och jobbar som författare, yrkesmusiker och musiklärare på Kungsbacka Kulturskola. Aktuell med böckerna ”Kul med Trumpet” och ”Kul med Trombon”.

– Varför är pedagogik ett sådant intresse?
– Inte sällan hör man föräldrar till sina elever berätta hur de själva spelade när de var unga, men slutade eftersom det var tråkigt eller de inte fick spela det som de hade förväntat sig. Bra pedagogik för mig är när jag som lärare förstår elevens mål och hanterar dennes förväntningar genom att berätta hur man kan nå de målen, säger Peter. Förr i tiden, innan den kommunala musikskolans starka tillväxt, hade utbildningen sin grund i militärmusiken och man brukade en klassisk skolning med mer fokus på bl.a. skalor och etyder. Idag har ju pedagogiken utvecklats otroligt mycket och man talar mycket om spelglädje och samspel istället. Jag tycker det är oerhört intressant att hela tiden försöka göra undervisningen bättre.

– Vad tycker du är musiklärarens största utmaning?
– Att lägga upp en strategi och arbeta målmedvetet för att nå dit man vill är såklart en framgångsfaktor, men den kanske viktigaste uppgiften för ens musiklärare tycker jag är att planera arbetet mot de uppsatta målen så att det blir stimulerande och roligt under hela processen för eleven. Utmaningen ligger i att ständigt entusiasmera och hålla elden vid liv för eleverna, de ska känna att man har roligt på sin lektion och att man lär sig något nytt varje gång. Man ska längta till nästa lektion!

– Du har nyligen skrivit en ny lärobok för trumpet och trombon, varför?
– På senare tid har starten på undervisning i brassinstrument gått ner i åldrarna, numera börjar elever spela när de är sju till åtta år gamla, jämfört med att man började när man var nio till tio år gammal för bara några år sedan.Två års skillnad är väldigt mycket både fysiskt och mentalt i den åldern. För att nybörjarelever ska kunna hänga med och fortfarande ha kul när de spelar tyckte jag det behövdes nytt spelmaterial, bättre anpassat till elevernas förutsättningar och ålder.

– Hur skiljer sig dina nya böcker rent läromässigt?
– I de senaste böckerna Kul med trumpet och Kul med trombon har jag fokuserat mycket på att introducera spelets grunder i små steg. Det viktigaste förblir att ha roligt med sitt instrument, men målmedvetet finns där också en noga övervägd plan i bakgrunden för att lära sig spelets grunder och notskriften steg för steg. Sedan finns också CD-komp till alla låtar, ända från start, vilket gör att eleverna tidigt kan uppleva spelglädje samtidigt som de lär sig samspelets regler och får ett roligare sätt att öva på.

– Slutligen, vad är det bästa med att lära ut att spela musikinstrument?
– Kan man spela ett instrument så får man en långvarig sysselsättning; det kan ge glädje, socialt umgänge och stimulans för både kropp och själ genom hela livet, oavsett om man vill bli proffs eller bara kunna spela julvisor. Sedan finns det många undersökningar som visar att barn som spelar instrument får lättare med sin inlärning i skolan - bara detta gör att alla borde börja spela ett instrument!