Kungsbacka bjuder på en dator


När Musikläraren kommer in i musiksalen på Varlaskolan i Kungsbacka sitter redan ett trettiotal musiklärare och småpratar. Musiksalen, som är rikt utrustad med instrument, känns ljus och välkomnande. Det är Kungsbacka kommun som bjudit in till kompetensutvecklingsdag för sina lärare. Kommunen gör i enlighet med den nya läroplanen och kursplanen en rejäl satsning på samtliga lärares IT-utveckling.Efter introduktion av en av musiklärarna på skolan, Erik Hamresand, tar Mats Nermark till orda. Mats, som började med musikteknik redan på 80-talet, är musiklärare i botten och berättar inledningsvis hur han, då han meddelade sin pianolärare på Musikhögskolan att han köpt en synt, portades tillsvidare från pianoundervisningen! “Det var ett svek mot idealet”, sa läraren. Mats Nermark hamnade tidigt i musikbranschen och arbetar numera som filmmusikkompositör. Som musikskapare har han till sin ovärderliga hjälp, just det som är innehållet i denna kompetensutvecklingsdag, sequencers och allehanda andra digitala moduler. Efter en allmän introduktion om de digitala verktygens utveckling lämnar Mats över till Erik Hamresand.

Erik visar inledningsvis snabbt och rappt hur man genom drag-and-drop-teknik spelar in en trumloop, som kvantiseras. På denna lopp läggs instrument efter instrument. Allt går väldigt smidigt och problemfritt och strax har Erik åstadkommit en “enkel skolblues”.

Under det att Erik arbetar vid midikeyboardet och datorsequencern berättar han att det i Kungsbacka finns 100 lärare och 5000 elever. Alla lärare har genom kommunens försorg, fått en dator och tillgång till sequencerprogrammet Studio One. Tillverkaren av programmet är PreSonus. Det finns en gratisversion, Studio One Free, på nätet. Till programmet finns instruktionsfilmer på Youtube samt livecasts och webcasts som sänds regelbundet. Eleverna har alltså möjlighet att parallellt med undervisningen delta i undervisning på nätet. Deras prestationer imponerar, enligt Erik. “Så lite jobb för så mycket resultat”, som någon elev sa, är kännetecknande för innehållet och metoden: dra och släpp.

Deltagarna som hittills intresserade lyssnat och antecknat börjar nu vakna till livs. En musiklärare frågar lite ironiskt efter det att Erik med elgitarren i hand spelat in ett spår med sin egen röst: Hur är det med autotunefunktionen? Jo, då. Den finns i sequencern varpå Erik justerar det inspelade spåret. Mats Nermark som elegant under hela workshopen kompletterat Erik berättar att man kan ladda in soundsets och loopsamlingar till sequencern.

Efter ytterligare några tillämpningsexempel ges deltagarna möjlighet att själva använda sig av sequencerprogrammet i ett näraliggande grupprum, där ett tiotal midikeyboards och datorer finns till hands för spontana “kompetensutvecklingsdagskompositioner”.