Nr 3 2013

I detta nummer av tidningen kan du läsa om Uppropet som återigen kommer att genomföras. Det finns också en kortare sammanfattning av LRs undersökning "Stäm upp", som visar att Uppropet fortfarande behövs.

Kungsbacka har satsat på en dator per elev och två musiklärare på Varlaskolan i Kungsbacka har intervjuats.

Möt också Peter Malton bla lärare på Kulturskolan och få en rapport från Nätverksträff i Göteborg, som handlade om hiphop.

Du får också ta del av Jan Björklunds och Hillevi Larssons debatt om musiklärarutbildningen i riksdagen i juni.

Musikmässan - Stockholmsmässan i Älvsjö 5-6 oktober