Musikskolan.se

Många är de musiklärare som har fått gå på kompetensutveckling som handlar om allmänna frågor i skolan. Men om man som lärare i musik söker efter något matnyttigt just för det egna ämnet kan man ibland få leta länge. I takt med nya läroplaner ökar kraven på musiklärare och det är inte alltid som utrustning eller gruppstorlek står i samklang med de mål som föreskrivs.
Därför behöver musiklärare träffas för att utbyta erfarenheter, få tips och helt enkelt möta kollegor.


Musikläraren tog kontakt med musikskolan.se för att höra vilka kurser som erbjudits under hösten och hur de tagits emot.

”Under tre dagar i början av läsåret var musikskolan.se på turné med Musikförläggarföreningen”, berättar Pia Åhlund. Hon fortsätter med att säga att musikskolan.se tillsammans med tre andra musikförlag erbjöd utställning och föreläsningar för musiklärare i Katrineholm, Karlstad och Jönköping. Senare på terminen erbjöds kurser i egen regi enligt olika koncept: dels fyra fasta datum i Göteborg respektive Stockholm, dels där kommuner anordnar egna fortbildningsdagar för musiklärare på orten.

Flest anmälningar fick ”Klassrumsmusicerande med barn i yngre åldrar” och ”Digitala verktyg i musikundervisningen”. Målet är att ge kursdeltagarna handfasta tips som går att använda i vardagen. I klassrumskursen fick deltagarna bl. a. spela ukulele, blockflöjt, boomwhackers, gitarr, keyboard och smartinstruments på iPad. Kursdeltagarna fick också känna hur komplicerat det faktiskt kan vara att lära sig spela ett instrument, och det blev en hel del glada skratt, ömma fingrar och aha-upplevelser.

musikskolan.se planerar att utveckla sin kursverksamhet med fler kurser. ”Vi tar gärna emot önskemål om kurser och datum”, säger Pia. Musiklärarna själva är experter på vilken kompetensutveckling som behövs och vi behöver se över vårt utbud för att göra det ännu bättre. Vi upplevde att kurserna togs emot mycket positivt, och att förankringen i musiklärarens vardag och läroplanen var efterlängtad. Många musiklärare arbetar ensamma i sitt ämne och då är det skönt med utbildning som fokuserar på musikämnet.

Etiketter: fortbildning