Buller och ljud

Buller och höga ljudnivåer i klassrummet är något som vi lärare tvingats ägna tid åt ända sedan vi började vår yrkesverksamhet. Vid skilda tillfällen har Musikläraren rapporterat om ”tillståndet” inom området. Vi kontaktade Kim Kähäri som är lektor vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet samt vid Sahlgrenska sjukhuset, för att höra lite om forskningsläget.

– Vad är aktuellt avseende höga ljudnivåer och buller?
– Det finns egentligen inte så mycket nytt material. Det som drar till sig forskarnas fokus idag är, som du vet, användningen av bärbar musikuppspelningsapparatur, nu för tiden är det väl mest telefoner det handlar om. Vi oroar oss mycket för ungdomars lyssnarvanor. Alltför många lyssnar alltför länge och med alldeles för stark volym.

– Hur är det med skolrelaterad forskning?
– Det är rätt magert, men det finns två rapporter som går att hämta på Arbetsmiljöverkets hemsida och som kan vara intressanta för Musiklärarens läsare. Det ena är rapporten ”Musik, musiker och hörsel”. Här redogör man för kunskapsläget och musik och musiklärare finns nämnda. Den andra är en rapport som heter ”Musik och underhållningsbranschen”. Den är också intressant för musiklärare. Båda rapporterna går att ladda ner via Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se.

– Har det kommit något nytt undervisningsmaterial?
Hörselhälsa, som är ett studiematerial för elever och lärare på grundskolan och, som vi gjorde på Arbetslivsinstitutet finns kvar. Det är visserligen från 2004, men det håller än och används från grundskole- till gymnasienivå samt även på en del musikhögskolor.

– Något mer?
– ”Artister och musiker mot tinnitus” har utarbetat ett nytt utbildningsmaterial för förskolan som heter ”Huller om buller”, med Tone och Poff. Materialet innehåller fem ljudhistorier i bokform tänkta att användas under samlingen en temavecka med tillhörande samtalsfrågor och ljudövningar. Materialet innehåller också en CD med låtar - sånger om ljud och hörsel samt ett handledningshäfte för lärare/personal.

– Vad tycker du musiklärare skall tänka på i första hand?
– Det är viktigt att kontinuerligt undervisa om hörsel och ljudets påverkan. Och man måste börja redan i förskolan och fortsätta år efter år… Vi vet att en hög ljudnivå i klassrummet hindrar inlärningsförmågan. Den kognitiva förmågan hämmas. Hjärnan använder i stället sin energi för bearbetning av det höga ljudet och bullret. I detta sammanhang måste jag säga att jag tycker det är helt vansinnigt att det finns skolor som erbjuder eleverna att använda sig av hörselkåpor för att stå ut med en hög ljudnivå i klassrummet.

– Hm…
– Intressant för läsarna kan det ju vara att känna till att man forskar mycket på hur man skall kunna återställa en temporär hörselnedsättning. Här har man gjort framgångsrika försök genom att låta patienter inta höga doser av antioxidanter som kosttillskotten A-, C- och E- vitamin och magnesium. Vissa studier pekar också på att skador på hörseln tycks i viss mån kunna förebyggas genom att i förväg inta höga doser av dessa preparat.

Vi avslutar samtalet med att säga att det borde vara mer framgångsrikt att utrusta och anpassa konsertlokaler och undervisningslokaler på att ett sådant sätt man slipper använda hörselskydd och inmundiga antioxidanter och magnesium.

Etiketter: arbetsmiljö reportage