Nya tider - nya utbildningsformer

I dag använder flertalet av befolkningen webben och den digitala tekniken skapar goda förutsättningar för att fler skall kunna utveckla kunskap, oavsett var man befinner sig eller vad klockan visar. Ändå ligger Sverige efter när det gäller att använda nätet för utbildning. En anledning kan vara att Sverige i stort sett saknar didaktiska utbildningar för E-Learning. För att kunna leverera bra utbildningar via nätet krävs speciell kunskap av de som skall bedriva utbildningen.

Aldrig förr har behovet av fortbildning varit större, samtidigt som det i en arbetsfylld vardag kan vara svårt, att hitta utrymme för fortbildning. Där kan digitala utbildnings-versioner vara en del av lösningen, eftersom denna utbildningsform är kostnadseffektiv och passar många.
Som ett steg i den utvecklingen har det nyligen bildatsen ny utbildningsplattform Net Education Academy AB som vänder sig till både privatpersoner, företag och organisationer.

Kan man då lära sig musik samt musikrelaterade ämnen via nätbaserade utbildningar? Ja, i många länder finns det hundratals sådana kurser, som har bedrivits framgångsrikt de senaste 10 åren.
NEA är ett nytt företag som bedriver nätbaserade utbildningar. Även om företag är nystartat, så har man kunskaper och erfarenheter från hela musik- och mediabranschen. Nätskolans handledare och ledning är professionellt yrkesverksamma inom sina respektive ämnesområden. Personalen har även erfarenheter från undervisning på gymnasieskolor, KY-utbildningar samt Universitet och Högskolor. Vidare har skolans rektor flera år arbetat med att utveckla nätbaserade utbildningar vid Göteborgs Universitet.

Tekniskt genomförs utbildningarna via en utbildningsportal, skolan har även en egen nät Tv-kanal varifrån man sänder föreläsningar. Kurserna sträcker sig över 8-12 veckor. Man arbetar med små grupper med 10-12 deltagare per kurs, där en handledare leder varje kurs. Ämnesgenomgångar och instruktioner genomförs via textfiler, video-instruktioner, ljudfiler, Powerpoint eller streamade föreläsningar. I vissa kurser går en mentor in och ger extra feedback.

Vissa utbildningar är helt nätbaserade, andra kurser är Blended Learning. Fysiska träffar blandas i denna utbildningsform med nät-baserad utbildning. Arbetet bedrivs i huvudsak i team där deltagarna förväntas vara aktiv och bidra med konstruktiv feedback på andras resultat. Handledare och mentorer, hjälper deltagarna att utmana sig själva och att hitta egna lösningar på problemen. Via skolans läroplattform får deltagarna instruktioner, hämtar sina arbetsuppgifter, övningsuppgifter mm. och dit skickar man sina svar och kommunicera med sina handledare och sina kurskamrater. NEA anser att med ett längre kursupplägg än vid intensivkurser, skapas bättre förutsättningar för att integrera fortbildningen i det vardagliga arbetet.

Nätskolan arbetar med allt från rådgivning, projektledning och det pedagogiska upplägget i både små och stora utbildningar.
De anser sig ha tillgång till alla de programvaror, tänkesätt och tekniker som behövs för att matcha deltagarnas behov under en utbildning. De har även möjlighet att skräddarsy innehållet i utbildningar utifrån kundens behov.