Musikens dag - Linnéuniversitet

Det var för andra gången som universitetet arrangerade ett , första gången var den 21 mars 2013, med bl a Jojje Wadenius som musiker och föreläsare. I år var det klar inriktning mot musiklärare i skolan, särskilt grundskolan. Temat för dagen var ”Skolverk +Musikverk = Bedömningsvärk?”

Förutsättningarna för musiken i skolan, forskningen kring läroplaner och kursplaner, betygsättningens svårigheter mm togs upp av bl a undervisningsråden Lars Carlsson och Ulrika Lundqvist, båda från Skolverket . Ett stort antal musiklärare och lärarstudenter var närvarande. Alla hade säkert stort utbyte av diskussionerna!

Orden bedömning och betyg användes flitigt vid en diskussionsstund på eftermiddagen med Olle Zandén och Susanna Leijonhufvud. Rubriken var då ”Bedömning för musikaliskt lärande”, vilket drog en ganska stor publik med erfarna musiklärare som kom med relevanta synpunkter kring betygssättning och kunskapskraven i vårt ämne. Många av oss tycker att bedömning är svårt på de elever som har en ojämn profil, t ex som inte vill eller kan sjunga men är kreativa och spelar skickligt osv.
Vilket betyg är rättvist? Sänker man eleven med ett betyg som inte blir det som eleven trott och hoppats på?

Jag hann med en intressant workshop, som i praktiken blev en föreläsning p g a att så många musiklärare kom till den lilla salen med alltör få datorer. Det var Marcus Knutsson som informerade intressant och fängslande om digitala verktyg i undervisningen. Några exempel: Dropbox, Spotify, Google docs, Sound Cloud, Jam Studio, Reaper och Soundation.

Till sist var vi en hel del musikintresserade som valt att lyssna på Bobby Ljunggren , välkänd låtskrivare vars senaste stora framgången var med ”This is my life”, segrare i Melodifestivalen 2010.
Han berättade om inspiration, hårt slit, tidspress (bra för kreativiteten!) och att kunna leva på inkomster från låtar mm. Det märktes att han är stolt över sina framgångar och tacksam för att han kunnat leva på sin musik!

Litteratur som det refererades till:
Musikundervisningens didaktik
Allmän musikdidaktik
Nordic Research in Music Education. Yearbook
/Sven Rydgård