Star for live

Studiedag i Ale. Bedömning för lärande och diskussioner inför
sammanslagning med annan högstadieskola. Ämneskonferens.
Därefter, via dotterns fritids i Mölndal, en bitvis något hastig
bilfärd mot Artisten för att möta upp med två engagerade elever
och delta i inspirationsträff med Ken Wennerholm och Göran
Rudbo inför den stundande Star For Life-konserten på Lisebergshallen – ’Marching for Love 2014’.


Detta är den tredje Star for Life-konserten jag och mina elever är med på, och det känns mer engagerande, inspirerande och viktigt för varje gång. De flesta av oss musiklärare och elever som samlats i Ling-salen på Artisten i Göteborg denna tisdag, har nog varit med om någon Star for Life-konsert förut och nickar instämmande när Göran konstaterar:
”Vi ser framför oss att vi åker till Afrika och gör skillnad, men det är i själva verket tvärtom – när de sydafrikanska ungdomarna i Star Choir kommer hit till Sverige är det vi som förändras; någonting händer med oss, med de svenska ungdomarna, med släkt och vänner i publiken i det musikaliska mötet med Thandiwe, Skhumbuzo, Philani och de andra.”

Konserter och galor sedan 2006
Ja, det är verkligen genom musiken det händer. Sedan 2006 har Star for Life genom sina musik-ambassadörer Ken Wennerholm och Göran Rudbo, för allmänheten kanske mer kända som Triple & Touch, tillsammans med sydafrikanska ungdomar och coacher, genomfört ett stort antal konserter runtom i Sverige för att sprida kunskap om Star for Lifes arbete i södra Afrika. Man uppskattar att ungefär 25 000 ungdomar har deltagit i dessa konserter de senaste åren – och fler lär det bli.

Efter att tidigare i första hand besökt större städer, gav man i höstas konserter på mindre orter som Vellinge, Växjö, Värnamo, Söderköping, Strängnäs, Eskilstuna, Lindesberg, Upplands Väsby, Ale, Trollhättan, Partille, Lidköping, Örebro, Enköping, Linköping, Lidingö och Djursholm, för att ge möjligheten till elever även utanför storstäderna att delta. Dessa konserter följs upp nu i mars med konserter i Alingsås, Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Lund och Jönköping med förhoppningen att många av eleverna som medverkat på de mindre orterna ansluter även vid de närliggande större städerna.

Mångfaldsprojektet ’Marching for Love’ ´
Det är alltså ett stort antal ungdomar runtom i landet som fått möjlighet att vara en del av dessa musikaliska möten, och med tiden har man upplevt att man vill ta fasta på det engagemang som uppstår på ett mer konkret sätt. Ken berättar:
”En erfarenhet som blivit särskilt påtaglig under våra konsertturnéer är den otroliga interaktion som uppstår i mötet mellan afrikanska och svenska elever, när vi använder musiken som brygga. Svenska ungdomar har, efter våra konserter tillsammans, blivit så berörda att det ofta utmynnat i egna initiativ för att ställa upp för varandra, både i Sverige men också i en annan del av världen. Detta har fått oss att vilja använda vårt stora skolnätverk och utveckla vårt arbete vidare.”

Genom bidrag från Svenska PostkodLotteriet har man nu därför fått möjlighet att, tillsammans med Fryshuset, vidareutveckla konsertverksamheten, under det gemensamma namnet ’Marching for Love’. I korta drag genomförs projektet genom att man startar i en konsert – likt de konserter man tidigare haft – där svenska ungdomar, tillsammans med Star Choir, Thandiwe Mazibuko, Triple & Touch och pianisten Magnus Spångberg, repeterar under en dag för att sedan uppträda tillsammans på kvällen. Med på plats finns också erfaren personal från Fryshuset som nästa dag tar över, och då leder workshops som skall få ungdomarna att tänka till och agera kring frågor som tolerans och mångfald. Dessa workshops
fungerar som kick-off för projektarbeten som skolorna sedan arbetar vidare med under ett par månader, då Fryshusets inspiratörer återvänder för uppföljning och redovisning. Tanken är att kanalisera den energi som skapats under konsertdagen, och omsätta den till handling – i såväl det lilla som det stora.

”Vi vill att alla människor som lever här i Sverige skall känna att människor i vårt land är toleranta och känner empati för varandra. Mångfald är ett vitt begrepp. Det handlar om att utveckla förståelse för alla grupper som löper risk att marginaliseras” säger Göran Rudbo.

Musiken - förmedlare av livsviktig information
Även inom Star for Life i södra Afrika har musiken en central roll, såväl som inspiration, som bärare av livsviktig information – för det var som utbildningsprogram för att motverka spridning av hiv och aids som organisationen grundades 2005 av Dan och Christin Olofsson.
Man inledde ett projekt på en lokal skola, Siphosabadletshe High School i provinsen KwaZulu-Natal, och lanserade ett program där man kombinerade förebyggande information om hiv och aids med ett arbete med att försöka stärka elevernas självkänsla genom att ta vara på individens drömmar och förhoppningar.
I projektgruppen som arbetade med att forma konceptet som Star for Life bygger sin metodik på ingick projektledaren Peter Janzon, kommunikatörerna Thomas och Zaiga Magnusson och rektorn Siphile Mdaka. Dessutom – Ken och Göran, som bland annat fick uppdraget att ta fram musik som kunde förmedla såväl det viktiga budskapet om hur man lever ett aidsfritt liv, som att man ska våga tro på och ta vara på sina drömmar.
Genom att lära sig texterna och sjunga dem, hjälper man också eleverna ändå på många skolor behovet av att arbeta med elevers självkänsla och drömmar, och Star for Lifes metoder att göra detta, med musik och andra estetiska lärprocesser som verktyg, och med utgångspunkt från individens
roll i det globala sammanhanget, tilltalar många.

Sedan hösten 2012 arbetar därför en projektgrupp med att ta fram ett program baserat på Star for Life-metodiken men anpassat efter svenska förhållanden, med den problematik och de förutsättningar vi har i Sverige. Utgångspunkterna är att det ska bli ett program som är väl synkroniserat med den svenska läroplanen, Lgr11, med barnkonventionen och med andra styrdokument man har att förhålla sig till inom svensk skola.
Eftersom många skolor i Sverige idag vittnar om att det finns behov av att utveckla värdegrundsarbetet på enheten så att det blir en integrerad del genom hela skoldagen, arbetar gruppen också med att hitta tydliga kopplingar till skolämnena, t.ex. genom förslag på pedagogiska planeringar, så att de olika delarna hänger ihop.
Under läsåret 2013/2014 pågår en förstudie där materialet testas på några skolor i Ale, Partille, Söderköping, Botkyrka och Skanör. Utifrån de lärdomar som dras under förstudien revideras materialet för att sedan testas på ytterligare skolor i en pilotstudie under läsåret 2014/2015. Under pilotstudien kommer också forskare från institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet att följa processen.

Star for Life-metodik på HSM
Även Högskolan för Scen och Musik i Göteborg är engagerade i arbetet med att ta fram en svensk Star for Life-modell, främst genom Helena Wattström, enhetschef för musiklärarutbildningen:
”Det finns långt framskridna planer på att utveckla en fristående kurs med inriktning mot Star for Life-metodik, där tanken är att verksamma musiklärare, eller andra lärare med erfarenhet av estetisk verksamhet, ska kunna fortbilda sig till Star for Life-coacher. I och med att musiken – och andra estetiska lärprocesser – är så centrala i Star for Life-metodiken faller sig urvalet naturligt. Redan nu i mars ingår också Star for Life-metodiken som en mindre del av en fristående kurs om musiken som medel för social utveckling, där också El Sistema-metodiken avhandlas.”

Helena har själv vid ett flertal tillfällen varit i Sydafrika och besökt Star for Life-skolor i KwaZulu-Natal. Bland annat var hon med som handledare för musiklärarstudenter som, genom bidrag från Adlerbertska stiftelsen, hade möjlighet att förlägga sin VFU-praktik där under 2012.

”Det var en omvälvande upplevelse för studenterna. När man befinner sig i Sverige är det svårt att föreställa sig hur undervisningssituationen ser ut på plats, även om man har fått information om detta innan. Till exempel var bristen på musikinstrument total. Det var många som fick göra om hela sin planering när de insåg läget. Jag hoppas verkligen att vi får möjlighet att göra om denna resa med fler studenter framöver, då det var en fantastiskt lärorik upplevelse på så många olika sätt.”

Helena har även hon varit med på ett flertal Star for Life-konserter tillsammans med såväl elever från HSM, som från den skola hon arbetar på i Partille, och nu är det dags igen. Den 21 mars står Helena, tillsammans med mig, flera musiklärarkollegor och hundratals elever, bakom Ken och Göran, Thandiwe och de sydafrikanska ungdomarna i Star Choir och sjunger: ’Ayeye, I go for my dreams! Shonakhona!’ och många andra av de låtar som Ken och Göran, tillsammans med den tidigare Triple & Touch- medlemmen Håkan Glänte, komponerat som en del av sitt bidrag för att hjälpa ungdomar, i Sydafrika och i Sverige, att tro på sina drömmar och leva ett hälsosamt liv; att uppleva att det man gör med sitt liv gör skillnad – och att inse att varje individ är en del av ett större, globalt sammanhang.
/Mia Odlöw

Etiketter: reportage projekt