Nr 4 2014

I detta nummer presenterar vi  en prelimär rapport från vår undersökning.
Det finns också ett gott exempel på en musiklärares vardag samt "ett annat".  Skolverkets nya undervisningsråd, fd musikläraren Lasse Carlsson intervjuvas och numret innehåller också en rapport från Skolforum 2014.
Förutom detta bjuds du också på en lussesång med noter, skriven av föreningens ordförande.