Nytt undervisningsråd

När vi ringer upp Skolverket och det nya undervisningsrådet i musik svarar Lasse med tilltalsnamnet Lars… Vi känner sedan länge det nya undervisningsrådet i musik som Lasse Carlsson. Under en längre tid gick Lars under namnet Musse- Lasse, en stark profil i musikvärlden med egen hemsida för musiklärare. Lasse var en av de första som gav ut en lärobok i musik för just högstadiet. 1986 kom Musikboken
som Lasse gjorde tillsammans med musiklärarkollegan Hans Nordström.

Lasse var också en av de första i Sverige att arrangera en syntutställning, på Frölunda Kulturhus 1988, om vi minns rätt. När vi senare i samtalet för detta på tal berättar Lars att det nog var Greg FitzPatrick som var först ut med den typen av Lars Carlsson utställning, på Musikmuseet i Stockholm 1986.

– Nåväl. Om vi börjar i den digitala världen, du har varit engagerad länge?
– Jo, det är kul med digital teknik! Jag köpte min första synt 1983 och det var den gamla hederliga DX-7:an från Yamaha. Det var den första heldigitala synten. Efter syntutställningen -88 köpte jag min första dator – en Atari 1040 och sedan har jag använt datorn som ett kreativt verktyg. Det går ju att göra så mycket med den.

– Du började din lärarbana på Hovåsskolan i början av 1980-talet?
– Nja, jag hann faktiskt med tre terminer i Mölndal innan, men började på Hovåsskolan 1982. Där arbetade jag i drygt 20 år innan jag började på MU, (Myndigheten för Skolutveckling) 2005. Vi var ett gäng på sex personer på kontoret i Göteborg som arbetade med Multimediabyrån med Mikael Iselow
som projektledare. Sedan fick vi uppdraget att skapa och administrera PIM. Min uppgift blev då att skapa handledningar kring digitalt ljud i programmet Audacity, bildredigering i Photofiltre och kurs i Excel. Och PIM gick ju bra. Om jag minns rätt så är det 162 000 lärare i över 230 kommuner som gått PIM. 2008 flyttades vi över till Skolverket.

– Och vad hände sedan?
– Det var PIM på heltid i flera år. Det blev att fara land och rike runt till Sveriges kommuner och utbilda deras PIM-examinatorer. Men fr.o.m. 2011 så fick vi inga medel för att driva PIM vidare. Vi fick helt sonika order om att inte fortsätta utveckla kurser eller uppdatera materialet. Jag hade börjat med kurser i några iPad-appar men det publicerades aldrig utan allt lades i malpåse. Men PIM lades inte ner förrän i juli i år.

– Vilka spår kommer du att lämna som undervisningsråd?
– Det är naturligtvis svårt att sia om. Jag är anställd som undervisningsråd med ansvar för bl.a. kursplanen i musik för grundskolan. Jag är också Skolverkets representant för Skapande Skola, i samverkan med Statens kulturråd. Nu arbetar jag i ett projekt kring stadieindelad timplan, och håller i två filmprojekt kring fritidshem och förskoleklass. Filmprojekten är extra roliga då det har lite med digitala verktyg att göra. Men här är det ju innehållet som är det viktiga.
Min huvudsakliga roll är att granska dokument som använder och citerar kursplanen i musik, t.ex. bedömningsstödet i åk 6 och 9, och bedömningsstöd för nyanlända. Jag har också tittat på den nationella ämnesutvärderingen i musik, NÄU 2013. Den är nästan klar och kommer att lanseras i månadsskiftet mars-april 2015.

– Är det några resultat som du skulle vilja nämna och vilka blir konsekvenserna av dessa?
Det är för tidigt att säga, eftersom den inte är riktigt klar och färdiggranskad. Men den är bra skriven och innehåller en hel del intressanta uppgifter, så håll utkik efter den när den publiceras.

– Musiklärarnas Riksförening brukar poängtera att det är viktigt ”för musiklärare att träffas”.
– Ja, lärare måste få möjlighet att träffas både rent fysiskt men också digitalt via sociala medier.
Jag uppskattade verkligen de nätverksträffar vi hade i den västra kretsen när jag var musiklärare. Men man kan också arbeta i större cirklar. Det finns ju många platser att diskutera på nätet. Jag har kontakt med Göran Nikolausson på Linnéuniversitetet. Han driver ju en sajt för musiklärare, Musiklärarportalen.
se med medel från Linnéuniversitetet.
Vi har diskuterat hur man bäst kan organisera ett diskussionsforum med trådade diskussioner. Det finns bra diskussioner på Facebook också, t.ex. gruppen ”musiklärarna”, men inläggen försvinner allteftersom det kommer nya inlägg. Det vore ju bra om man kunde kategorisera och spara vissa diskussionstrådar.
Många musiklärare är ju ensamma på sina skolor och behöver ett forum för att diskutera bedömning, digitala verktyg och andra ämnen. Ett enda forum kan ju inte täcka alla önskemål men vi fortsätter att
fundera. Vi har också några andra intressanta idéer så vi får se vad vi kan åstadkomma.

– Vilka frågor tycker du det är viktigt att skapa diskussion kring?
– Frågorna kring bedömning är viktiga och ibland svåra. LGR11 har ju både förändrat innehållet i mångas undervisning och förutsättningarna för undervisningen. En viktig sak att peka på är hur progressionen i kursplanen ser ut, att man som musiklärare intar ett ett-till-nio-perspektiv och samarbetar och diskuterar över stadiegränserna. Här har musiklärarna lite att göra, tex. hur lär man alla
elever att sjunga på lågstadiet, för att sedan följa upp detta och utveckla detta på mellan och hög. Vi vet också att skolundervisningen i många stycken är spretig och knappast likvärdig, men det håller på att förbättras och det tror jag bl.a. beror på att kursplanen i musik är så detaljerad. Den är tydligare än
tidigare kursplaner. Är man rektor eller huvudman så ska man skapa förutsättningar för att musikläraren ska kunna ge sina elever chansen att nå kunskapsmålen i musik. Där är inte alla skolor i Sverige än. Denna fråga har den nationella ämnesutvärderingen i musik tittat på. Det blir intressant läsning för
många.

– Skulle Skolverket kunna inta en mer normativ hållning gentemot kommunerna, tror du?
– Om detta kan man tycka mycket, men jag tror det blir komplicerat om Skolverket skulle föreskriva och peka med hela handen på hur undervisning ska bedrivas, och det är ju inte Skolverkets roll. Skolverket har ingen egen agenda, utan vi arbetar på regeringens uppdrag och så länge kommunerna har huvudansvaret för skolan får vi ha tillit till att de sköter sin uppgift väl. Det är så politiken och
systemet fungerar idag.

– Du har varit musiklärare i 25 år, vilka erfarenheter från din yrkesverksamhet tar du med in i rollen som undervisningsråd?
– Jag brinner fortfarande för musikämnet och jag vet hur mycket musiken betyder för eleverna, hur viktig den är för deras identitet och även för deras tolerans gentemot andra kulturer. Att de får känna att de kan skapa och spela. Jag minns särskilt den glädjen man upplevde när en elev lyckades och växte. Jag
trivdes också väldigt bra i rollen som musiklärare.

– Finns musikämnet kvar i grundskolan om tjugo år?
– Det har jag inte ens tänkt på. Musiken är ju en så viktig del i människors liv och för kulturen i samhället, så jag skulle bli väldigt förvånad om ämnet inte skulle finnas kvar. Jo, självklart finns det kvar!

Musikläraren tackar undervisningsrådet Lars Carlsson för samtalet och hoppas att
Lars kommer att sätta viktiga och betydelsefulla spår i musikundervisningen.

 

Etiketter: intervju