Flipped classroom

”Det finns elever som ifrågasätter om man längre lär sig något i skolan, kanske lär man
sig bättre utanför skolan?” Detta är ett citat av Pelle Frantzich. Pelle var en av de föreläsarna som under temat ”Flipped classrom”lockade ett 70-tal musiklärare till Högskolan för Scen och Musik i Göteborg lördagen 7 mars 2015.
Övriga föreläsare, som alla är verksamma musiklärare, var Kristina Stenborg, Rickard Carlsson och Niklas Kleberg.

Samtliga föreläsare har anammat flipped classroom som arbetsmetod. Metoden kan kortfattat beskrivas som ett interaktivt sätt att få eleverna att fortsätta sitt lärande efter skoltid, på raster och på fritiden, där nätet är den huvudsakliga plattformen; genom att använda annat än ”lösblad och stenciler” som mobiltelefoner, surfplattor används verktyg som känns närmare elevernas vardag. Webbaserade
övningar och instruktionsfilmer, föreläsningar och redovisningar blir naturliga inslag i undervisningen.

Förmiddagen innehöll presentationer som på skilda sätt visade hur man kan arbeta med ”Flipped classroom”. Kristina Stenborg redogjorde för hur man kan använda sig av korta instruktionsfilmer filmade med iPads som laddas upp på skolans lärportal (ex. Fronter).
Rickard Carlsson visade hur man kan samla allt sitt musikläromedel på en egen blog där eleverna hittar sina uppgifter. Niklas Kleborg visade hur man kan bygga upp en interaktiv hemsida där även elevernas egna inspelningar kan publiceras (med lösenordsskydd). De tre arbetssätten visade på olika möjligheter att använda sig av digitala verktyg och blev till stor inspiration inför eftermiddagens praktiska
arbete med att producera egna instruktionsfilmer.

”Tidigare var eleverna en klump,nu är de individer”. Det är den sista föreläsaren Pelle Frantzich som yttrar dessa ord. ”Individer blir eleverna i den meningen att samtliga elever får ett konto i en webbaserad miljö.
Alla elever har en egen sida; ”Min sida”. Till sidan streamas låtar, där finns instruktionsfilmer och där redovisar eleverna sin stegvisa kunskapsutveckling. Pelle Frantzich, musiklärare på Fridaskolan i Göteborg, har nu gått över till att presentera den mer kommersiellt baserade lärplattformen Playalong. Pelle fortsätter lite provokativt med att påstå att ”som lärare slutar man att vara just lärare”; istället
träder man in i rollen som tutor, handledare, som lyssnare och recensent. I denna roll kommunicerar man med eleverna -- var som helst, på vilken tid på dygnet som helst”.

Playalong som lärplattform har funnits ett tiotal år. Initiativet till plattformen togs av kulturskolan i Stockholm för att hjälpa alla de eleverna som inte fick plats i instrumentalundervisningen höstterminen 2002, en köåtgärd helt enkelt. Nu är 44 kulturskolor och det finns ca 30000 prenumererande personer
med i konceptet. Inget hindrar att en grundskola är med. Kostnaden är ungefär 5:-/elev och termin. Även privatpersoner kan prenumerera på lektioner. Pelle Frantzich berättar att medelprenumeranten hos Playalong heter Bosse, är 52 år och spelar gitarr (!). ”Våra elever lever på nätet, vi lärare är gäster...


Efter lunch får deltagarna i nätverksdagen ägna sig åt praktiska övningar. I smågrupper spelas korta instruktionsfilmer för instrumentspel in på mobiltelefoner och surfplattor. Dessa filmer publiceras med en häpnadsväckande omedelbarhet på YouTube och i storgrupp tittar vi gemensamt på samtliga
gruppers ”prestation”.

www.playalong.se
http://musikrumrickard.blogspot.se/
https://musiksmedjan.wordpress.com