Nr 2 2015

Nu bör vårt andra nummer detta år har dykt upp i din brevlåda. Huvuddelen av detta nummer ägnas åt de resterande svaren på vår enkät, som också kommer att presenteras på hemsidan inom kort tid.
Bo Ewald har skrivit minnesord till vår fd ordförande Lars Nordstedt som
tyvärr har gott bort.
Vi recenserar "Skapande kör" samt Stefan Sundbergs läroböcker "Musik i grundskolan"  www.bunnemusic.com . Är du mer intresserad av körnoter på nätet kan du läsa Sven Rydgårds artikel.
Du kan också läsa Gustav Fridolins och Alice Bah Kundes tankar om de estetiska ämnen i skolan. Den andra delen av vårt reportage om Estet-lärare på Aranäsgymnasiet finns också med.