Skapande kör - recension


Att leda kör är en komplex men berikande uppgift. Jag har själv en blandad kör som varje år har en vårkonsert som inte bara ska vara en ren konsert utan helst något med ett tema som t ex Beatlesmusik, ”Sol, vind och vatten” eller ett musikquiz med aktiva lyssnare.

Nu har det kommit en mycket inspirerande bok, ”Skapande kör” av Ing-Mari Janzon, på Gehrmans förlag. Boken innehåller mängder med övningar och tips för arbetet med körer som vill utvecklas, framför allt sceniskt.

Jag uppskattar och får lust att testa mycket i boken, kanske särskilt de övningar som kan hjälpa oss att lättare sjunga våra sånger utantill, en viktig förutsättning om kören ska vara skapande och klara av att framträda ”sceniskt”.
Jag vill gärna citera lite ur boken:
”Viktiga ledord för en skapande kör: Prestiglöshet, lust, nyfikenhet, trygghet, acceptans, tolerans, fantasi, uppmuntran…” Detta är väsentliga begrepp för körens utveckling mot ett mer skapande förhållningssätt.

Dikten ”I rörelse” av Karin Boye, som citeras i boken, är tänkvärd i detta sammanhang, inte enbart de ofta citerade orden: ”Nog finns det mål och mening i vår färd – men det är vägen som är mödan värd”.

Även slutraderna passar för alla körer och körledare med sceniska ambitioner:
”Oändligt är vårt stora äventyr”.

 Sven Rydgård

http://www.gehrmans.se/butik/undervisning/skapande-kor-12626
Etiketter: recension kör