Ny lärobok

Musiklärare har i långliga tider diskuterat”nyttan och onyttan” med ett
läromedel i musikundervisningen. Förespråkarna har menat att en lärobok skulle kunna sörja för en likvärdig musikundervisning i förhållande till de centrala målen och betygskriterierna.
En lärobok skulle också ge stadga i undervisningen och fungera som ett
”ansikte” utåt för att höja musikämnets status.

Tvivlarna har menat att läroboken skulle reducera elevernas möjligheter att påverka innehållet i musikundervisningen, att det saknas pengar för att varje elev skulle kunna erhålla ett läromedel och att en kursbok skulle styra innehållet i undervisningen alltför mycket.

I den nationella undersökningen (NU03) läser vi att musikämnets struktur inte är ”särskilt välartikulerad i den meningen att ämnet går att bryta ner i små beståndsdelar, som hör samman på ett logiskt sätt och kan kedjas ihop i förutbestämda studiegångar. Det är därför inte brukligt att använda läromedel med fastlagda arbetsmoment eller repertoarinnehåll”. I NU03 framkommer också att de förhållanden som begränsar möjligheterna att undervisa i enlighet med kursplanens mål är, utöver, undervisningsgruppens storlek och ämnets utrymme i timplanen, just tillgång till utrustning och läromedel. Ett citat ur elevsvaren, som mycket väl uttrycker de brister musikundervisningen uppvisar är: ”Mer ekonomiska medel till musikämnet, så att instrument och andra läromedel kan inköpas!.”


Under 2014 dök det upp ett nytt läromedel i musik och till ett överkomligt pris. Det är Bunne Music AB i Hudiksvall som dristat sig till att ge ut ett läromedel i tre delar, ett för vardera år 1-3, 4-6 och 7-9.

Läroboken är skriven av musikläraren Staffan Sundberg. I informationen på förelagets hemsidan läser vi att: Boken har ett enkelt men mycket effektivt och pedagogiskt upplägg som ger dig som lärare ett tydligt ramverk för lektioner under tre år. Eleven använder ett exemplar under hela låg-mellan
eller högstadiet så kostnaden blir endast 20 kronor per elev och år. Vår lärarhandledning är en digital handledning/webbkurs till elevboken “Musik i grundskolan”. Den skickas som en länk till din e-post adress. För dig som ännu inte köpt in boken till e l e v e r n a rekommenderar vi att gå kursen som ett stöd för ditt beslut. Bättre underlag till inköpet kan du inte få”
Det där låter väl lovande? Musikläraren tog kontakt med några musiklärare som använt sig av boken.

Här kommer några kommentarer:
Jag tittade på både mellanstadieboken och högstadieboken före sommaren och valde att beställa in mellanstadieboken till skolan, dels för att jag tyckte att den kändes mer relevant och dels för att jag visste att mina grupper i år 5 skulle bli så stora att det emellanåt faktiskt kan vara skönt att ha ett läromedel att luta sig mot. Men jag kan säga att jag har knappast använt den alls. Jag behöver jobba mycket mer praktiskt. Har använt instrumentkunskapsdelen. Jag tycker att det är fint att ha en bok som samlar centrala begrepp, läroplan, ackord osv.
Högstadieboken minns jag att jag inte alls trodde mig kunna ha användning för. Det här med listor och “kvantifiering” av kunskaper är inte min grej. Jag behöver också vara mycket mer praktisk, och jag försöker utgå mycket från elevernas önskemål när de spelar.

Här en annan kommentar:

Det finns ett bra tänk i högstadieboken – just att den utgår från förmågorna, men det är alldeles för många “forskningsuppgifter”. Dels kan eleverna inte forska i den åldern, dels tar sådan forskning tid som kan användas bättre.
Melodispelslåtarna gör mig besviken, tyvärr. Varför välja Blinka lilla, Vem kan segla, Tom Dooley etc. Det finns betydligt roligare låtar och absolut betydligt nyare. Bra att författaren har involverat centralt innehåll och kunskapskraven i slutet av boken, men också symbolspråk etc. Orkesterinstrumenten tänker jag väl att man ska ha gått igenom redan i år 6 – även om man behöver återkomma till dem under resans gång.
Som sagt, de där forskningsuppgifterna, nja? Jag vänder mig mot att de själva ska forska sig till vad som är typiskt för varje tidsepok vad det gäller konstmusiken (men även annars).
Blir det roligt för eleven att rapa upp vad de hittar när de söker på nätet etc? Vem förklarar och levandegör det de hittar? Kanske blir det bara konstiga ord och namn – utan någon egentlig substans.

Bra annars att författaren samlat ihop ackord, notvärden, centrala begrepp i en bok som är tänkt att användas hela högstadiet. Detta efter en snabb överslagstitt

Och ytterligare en kommentar:
Jag reagerar precis likadant. Skriftliga forskningsuppgifter i musikämnet??? Vi har så lite tid i ämnet så det måste vara mycket mer praktiskt än bokens upplägg. Håller verkligen med om att det är oerhört svårt för elever att läsa sig till vad som är utmärkande för musiken i resp. epok/stil. Detta är ju lärarens
uppgift att levandegöra! Blev också besviken på självvärderingen ”detta kan jag….” som är ett typiskt exempel på ”avprickning” och kvantifiering (spela x antal ackord, byta på 8 pulsslag etc.). Vad det gäller de alltför vanliga melodispelslåtarna är det upphovsrätten som spökar. De stora förlagen vägrar ofta ens att svara på en förfrågan om att ha med låten i en lärobok om några tusen ex. Alltså svårt att ta med upphovsrättsskyddade låtar för ett litet förlag. Bildmaterialet till instrumenten är OK. Tydligheten rent grafiskt likaså.

Jag reagerar också mot att man tydligen inte behöver spela andra toner än stamtonerna på gitarr och bas. Titta på översikten sidan 36. Den som behöver spela ett F# eller Eb får ingen hjälp….. Gitarrackorden på sidan 44 är felskrivna vad det gäller fingersättningen. Försök att ta ett C7, D, E eller D7. Lite irriterande när författaren inte själv kan hålla isär vad som är fingrar resp bandnummer.

Jag måste tyvärr tillstå att jag blev besviken. Det känns mer som en gammeldags arbetsbok (med ”fylleriövningar”) än en modern lärobok.


Ja, bäste musiklärare. Det är väl bara att gå in på www.bunnemusic.com och kolla?