Nr 4 2015

I detta nummer kan du läsa om resultatet av den Nationella Ämnesutvärderingen i musik (NÄU13) och det finns också en intervjuv med Skolverkets undervisningsråd Lars Carlsson fd musikllärare. Om du är intresserad av att läsa musiktidskrifter har vi gjort en sammanställning. I en artikel kan du läsa om musikalarbete i skolan och det finns också en i intervju med musikläraren Mats E Andersson.
Från Kulturella hjärnan tar vi fram olika studier som visar hur musik påverkar vår kropp.

Länkar:
Musik, stress och immunförsvar
Nationell utvärdering av musik 2013
www.estetkongress.se