Min vardag

MR har fått en ny medlem i Mikael Mattsson, musiklärare i Kyrkmon skola,
Sundsvalls kommun. Vi  bad honom skriva lite om sin vardag.Läs hans berättelse nedan.


”Jag jobbar i Sundsvall på två skolor som musiklärare i årskurs 3-5 respektive 3-6. Min huvudskola, som i år fick sexor för första gången, är jag fyra dagar på och den mindre skolan en dag i veckan. Jag har gått musiklärarprogrammet i Piteå med huvudinstrument viola och fiol. Jag läste även klassmetodik och har lärarlegitimation från år 1 till trean på gymnasiet i musik.
 
När jag kom till Sundsvall fem år sedan arbetade jag på sex skolor. Det var alla kommunala skolor i skolområdet som jag skulle täcka. 450 elever i veckan hade jag då, allt i helklass.
Utrustningen var mycket bristfällig på sina håll. På en av skolorna hade jag musiklektion i en syslöjdssal med 23 elever, ett piano och fastskruvade bänkar. På en annan hade jag lektioner i  gympasalen med ett akustiskt piano. Det fick jag dra ut på knaggliga hjul på ett ojämnt trägolv. Det funkade inte, så till sist tog jag med synt och två djembetrummor från min huvudskola  istället. Där hade jag endast stereoutrustning och en gammal OH-apparat, där jag fick dra upp en gammal hederlig duk på en ställning att ha texten mot. Dessa två skolor lades ner något år efter att jag kommit och eleverna fördelades på mina andra skolor istället.

Jag jobbade mycket de första åren för att köpa in utrustning och att argumentera för halvklass på min huvudskola. Fick testa på min huvudskola med en klass att köra halvklass. Men eftersom jag bara hade tillgång till ett pass i veckan per klass fick ena halvan ha musik en vecka, och andra halvan veckan
därpå. Det blev fel mot timplanen, men eleverna upplevde att de fick mer tid att göra så än att vara i helklass. I helklass får eleverna vänta på sin tur plus att ljudnivån stack iväg. Så tack vare klassläraren som ställde upp på att göra detta, kunde jag visa på nyttan med halvklass.

Mitt tredje år kom jag ner till tre skolor, men hade i princip samma elevantal. Men det året fick jag halvklass halva tiden på min huvudskola. Mitt förslag var att lägga musiken mot bilden, så det inte skulle bli ökad belastning för mina kollegor. Men lösningen blev att lägga mot klassläraren, så jag hade passen efter varandra. Då hade jag halvklassperioder som var inriktade mot att spela på instrument
och helklass där jag gjorde mer teoretiskt.

Detta fick jag i årskurs 4 och 5. Nu i år behöll min huvudskola 6:orna, vilket gjorde att jag är nere i två skolor och drygt 280 elever i veckan. Det är en m y c k e t skön utveckling på fem år. Har en liten budget som jag handlat in instrument för varje år (förutom när politikerna lägger köpstopp...) så jag börjar få till det bra på utrustningssidan och känner, från att ha haft ett mycket tungt jobb som man skulle orkat ett par år, att nu har det blivit en hållbar musiktjänst. Nu är det två heltidstjänster på samma underlag som jag skulle täcka helt själv mitt första år så jag ser med tillförsikt på framtiden. Nyckeln för min del är att ledningen har lyssnat på mig. Om jag inte hade känt att det här hade kunnat utvecklas, hade jag inte varit kvar på det här jobbet idag.

Mvh Mikael Mattsson, Musiklärare Kyrkmon skola
 

Etiketter: möt musiklärare