Äntligen! Körsång på recept?

Sjuk? Ring 1177!
 Vårdnytt: Musik som medicin?


Så påverkas kroppen av körsång
Att sjunga tillsammans ger både gemenskap och glädje, men också viktiga hälsovinster. Både fysiska och psykiska funktioner kan påverkas positivt.


Bra för musklerna
När du sjunger tränas de stora muskelgrupperna som sköter andningen, det vill säga musklerna i bröstkorgen och muskeln mellan bröstkorgen och bukhålan, mellangärdet.

Hjärngympa
Att hålla reda på text, toner, tempo och dynamik, läsa notblad och följa dirigenten på en och samma gång ger även hjärnan motion. Det rogivande hormonet ökar Oxytocin är ett må-bra-hormon som skapar lugn och ro i både kropp och själ. Hos den som sjunger i kör stiger halterna av oxytocin, som likt dopamin och endorfin ger känslor av motivation, belöning och tillfredsställelse.

Lägre puls
Dessutom sjunker både vilopuls och blodtryck, vilket minskar risken för hjärt- och kärlsjukdom. Vissa studier tyder även på en ökad aktivitet i kroppens immunförsvar.

Källa: Vårdguiden nr 1 2016